Dofinansowanie przyznawane jest w ramach Financial Sector Technology and Innovation Scheme (FSTI), inicjatywy mającej na celu promowanie Singapuru jako centrum finansowego. Podmioty wnioskujące o fundusze będą musiały przeznaczyć środki na rozwój talentów, aby wzmocnić pulę wykwalifikowanych pracowników fintech w Singapurze.

Singapur wspiera rozwój branży FinTech

Poprzednie edycje programu doprowadziły do rozwoju innowacyjnych projektów, takich jak Singapore Financial Data Exchange (transgraniczne połączenie płatnicze z Tajlandią), czy inicjatyw promujących odpowiedzialny rozwój sztucznej inteligencji i zrównoważone finanse. Singapur był też jednym z pierwszych państw na świecie, które uruchomiły piaskownicę regulacyjną – podobnie jak Wielka Brytania.

Teraz nowe fundusze zostaną przydzielone w ramach trzech ścieżek. Do 2 mln USD dla korporacyjnych podmiotów venture capital, które pomagają młodym fintechom w opracowywaniu skutecznych modeli finansowych, dotacje na pomoc w skalowaniu nowych projektów technologicznych, takich jak Web 3.0, inwestycje wspierające rozwój i wdrażanie projektów dotyczących danych, raportowania i analiz w zakresie ESG, z finansowaniem do 0,5 mln USD na projekt.

FSTI 3.0 będzie nadal wspierać wdrażanie zaawansowanych zdolności w kluczowych obszarach, takich jak sztuczna inteligencja i analiza danych (AIDA) oraz RegTech. Monetary Authority of Singapore skupi się w szczególności na promowaniu rozwiązań AIDA w w mniejszych fintechach i wspieraniu mniej dojrzałych cyfrowo firm, które chcą skorzystać z możliwości RegTech.

– Od 2015 r. Financial Sector Development Fund (FSDF) przyznał 340 mln dolarów w ramach programu FSTI w celu stymulowania wdrażania technologii i innowacji w sektorze finansowym. W szczególności FSTI 1.0 i 2.0 pomogły wzmocnić cyfrowe możliwości instytucji finansowych, które służyły im i ich klientom podczas pandemii COVID. Dzięki FSTI 3.0 z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę z branżą w celu rozwoju innowacji finansowych – mówi Ravi Menon, dyrektor zarządzający MAS.