Aby złożyć wniosek PIT-WZ do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego wystarczy wypełnić wniosek na Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów oraz podpisać go Profilem Zaufanym za pośrednictwem bankowości internetowej Moje ING.

Profil Zaufany poprzez Moje ING pozwala na załatwienie spraw urzędowych przez internet. Są to:

  • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla siebie lub dziecka;
  • złożenie wniosku o eKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;
  • zarejestrowanie działalności gospodarczej;
  • zgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji;
  • sprawdzenie swoich danych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w Rejestrze PESEL;
  • złożenie wniosku o świadczenie rodzinne i kartę dużej rodziny;
  • załatwienie spraw z ZUS i Urzędem Skarbowym.

Założenie oraz korzystanie z Profilu Zaufanego poprzez Moje ING jest bezpłatne. Autoryzacja tożsamości klienta następuje przez internet, bez konieczności potwierdzania w jednym z urzędów. Profil jest ważny 3 lata.