Procedura administracyjna zainicjowana przez SkyCash Poland S.A. była związana z wejściem w życie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych – przepisów implementujących do polskiego prawa dyrektywę PSD2. Pozytywna decyzja Prezesa NBP została wydana 26 czerwca 2018.

SkyCash pod nadzorem KNF i NBP

Licencja na prowadzenie „Schematu Płatniczego SkyCash” jest potwierdzeniem, że SkyCash zapewnia bezpieczeństwo i stabilność transakcji. Do dotychczasowego nadzoru sprawowanego przez KNF z tytułu posiadania przez spółkę statusu Krajowej Instytucji Płatniczej, dołączył nadzór Narodowego Banku Polskiego.

– To dla nas bardzo ważne wydarzenie. Bardzo się cieszymy, że SkyCash uzyskał licencję jako trzeci w Polsce, obok takich podmiotów, jak Diners Club czy Polski Standard Płatności. To dowód, że jesteśmy w ścisłej czołówce polskiej branży fintech, jednocześnie spełniając wyśrubowane wymagania stawiane przed instytucjami płatniczymi – powiedział Tomasz Krajewski, prezes zarządu SkyCash Poland S.A.

SkyCash to jeden z największych w Polsce systemów płatności i usług mobilnych dla telefonów komórkowych, pozwalający m.in. w szybki i wygodny sposób kupować bilety komunikacji miejskiej i opłacać parkowanie w polskich miastach. Aplikacja umożliwia także kupowanie biletów kolejowych wielu polskich przewoźników, w tym PKP Intercity i Przewozów Regionalnych, jak również zakup biletów do kina, wypłacanie gotówki z bankomatów bez użycia karty oraz natychmiastowe przelewy pomiędzy użytkownikami i płatności za domowe rachunki. Wszystkie transakcje są zabezpieczone na poziomie bankowości mobilnej i kart płatniczych.

SkyCash/RT