Nie wszyscy dają się na to nabrać, ale wciąż zaskakująco wielu Polaków pada ofiarą takiego oszustwa. O tym, że był to przekręt dowiadujemy się już po otrzymaniu rachunku telefonicznego, który jest znacznie wyższy niż zazwyczaj. Główny cel przygotowanej nowelizacji to kompleksowa ochrona konsumentów, ale i wyposażenie regulatora rynku telekomunikacyjnego w dodatkowe, skuteczne narzędzia.

O projekcie Ministerstw Cyfryzacji pisaliśmy już w lipcu zeszłego roku. Wtedy na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się pierwszy projekt zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne. W Polsce mamy ok. 600 dostawców usług premium sms. Większość z nich działa uczciwie, dokładnie informując o cenie usługi i obowiązkach konsumenta. Nie zmienia to faktu, że występują także pseudofirmy, które zwyczajnie żerują na niefrasobliwości i naiwności niektórych konsumentów. I wcale nie chodzi tylko o wróżbitów i treści erotyczne…

Ochrona abonenta

Obecnie abonent może, ale nie musi określać, czy chce korzystać z usługi smsów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce – do jakiej kwoty. W efekcie jest to furtka do nadużyć dla nieuczciwych firm. Zgodnie z projektem resortu cyfryzacji, jeśli abonent nie określi żadnego progu – progiem domyślnym będzie 35 zł.

Ministerstwo Cyfryzacji wzmacnia także regulacje dotyczące progów kwotowych na tzw. usługi Premium Rate, czyli drogich, dodatkowo płatnych smsów. Do dotychczasowych trzech progów: 35, 100 i 200 zł dodany zostaje próg 0 zł (czyli całkowita blokada tego rodzaju usług).

 • Przekroczenie progu zaskutkuje koniecznością poinformowania abonenta o tym fakcie i automatyczną blokadą połączeń na numery Premium. Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta – projekt wprowadza obowiązek uruchomienia jej natychmiast po osiągnięciu wybranego lub domyślnego progu,
 • Resort chce zwiększyć świadomość abonentów co do charakteru usługi, którą zamawiają – abonent będzie musiał wyrazić zgodę na świadczenie usług bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia, co zwiększy świadomość abonentów co do charakteru usługi, którą zamawiają – np. świadczenie cyklicznej, powtarzalnej usługi SMS Premium (np. dowcip dnia),
 • Wprowadzona zostanie możliwość blokowania połączeń nawet w przypadku, gdy są bezpłatne. Chodzi o ochronę głównie dzieci przed nieprzeznaczonymi dla nich treściami,
 • Projekt zobowiązuje dostawcę tego rodzaju usług do zamieszczania informacji o nich na rachunku telefonicznym. Dzięki temu abonent będzie świadomy gdzie kierować reklamację,
 • Jeśli dojdzie do nadużyć lub niedopełnienia obowiązków, abonent nie będzie mógł być obciążony opłatą.

Uporządkowanie rejestru usług o podwyższonej opłacie

Rejestr ten jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czyli regulatora rynku telekomunikacyjnego.

Podmiot, który realizuje dodatkowe świadczenie (czyli treść, a nie usługę telekomunikacyjną) będzie musiał podać więcej informacji w zgłoszeniu, m.in. wskazać adres poczty elektronicznej i numer telefonu, które umożliwią skuteczny kontakt z dostawcą usługi. Koniec z anonimowością naciągaczy.

Zgłoszenie będzie zawierać oświadczenie o prawdziwości danych w zgłoszeniu – odpowiedzialność karna za podanie nieprawdziwych danych – obecnie nie ma takiej sankcji. Nowy termin zgłoszenia usługi do rejestru – 14 a nie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia.

 • Na dostawcach dodatkowego świadczenia ciążyć będzie obowiązek stałej aktualizacji danych zawartych w rejestrze, aby rejestr zawierał tylko aktualne dane o faktycznie oferowanych na rynku usługach,
 • Operator (a zatem podmiot, na czyjego infrastrukturze oferowane będą usługi – może być niezależny od dostawcy usługi o podwyższonej opłacie) będzie miał obowiązek blokować usługi niewpisane do rejestru, co wymusi na podmiotach zamierzających oferować tego rodzaju usługi, wpisywanie się i dbanie o aktualność danych w rejestrze.

Nowe uprawnienia prezesa UKE

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej uzyska nowe uprawnienia, które pozwolą mu skuteczniej przeciwdziałać sms-owym nadużyciom. W drodze decyzji prezes UKE będzie mógł nakazać:

 • Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu – zablokowanie dostępu do numeru lub pobierania opłat za usługi Premium,
 • Podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie – zaprzestanie świadczenia usługi,
 • Usługodawcy (np. portalowi społecznościowemu) – usunięcie informacji promocyjnych lub reklamowych usług Premium,
 • Wprowadzenie kar za brak blokowania usług o podwyższonej opłacie niewpisanych do rejestru.

Jeżeli interesują Was inne projekty Ministerstw Cyfryzacji odsyłamy do artykułu, w którym opisane zostały wszystkie najważniejsze inicjatywy resortu.

Wygląda na to, że Annie Streżyńskiej uda się przeforsować ważną ustawę przed zbliżającą się restrukturyzacją rządu. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że Ministerstwo Cyfryzacji znalazło się na cenzurowanym i niewykluczone, że zostanie rozwiązane. Nie wiadomo też jaki los czeka samą minister Streżyńską. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Ministerstwo Cyfryzacji rozwiązane? Anna Streżyńska zabiera głos.