Partner serwisu Visa dla biznesu

Solidne fundamenty wzrostu mBanku

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
#mBank
Opublikowano: 28 lipca 2017, 11:57 Aktualizacja: 20 lutego 2019, 18:40

Grupa mBanku zakończyła I półrocze 2017 roku zyskiem netto w wysokości 488,5 mln zł wobec 696,3 mln zł przed rokiem. Za niższym wynikiem stoją przede wszystkim czynniki jednorazowe oraz obciążenia podatkowe. Przez pierwsze sześć miesięcy 2017 roku bank rozwijał się organicznie, pozyskując niemal 200 tys. klientów indywidualnych i 560 korporacyjnych.

Inwestowanie w aplikacji mBanku. Nowe funkcje już niedługo

Na wynik finansowy Grupy mBanku w I półroczu 2017 roku miał wpływ przede wszystkim spadek dochodów o 2,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, związany z zaksięgowaniem transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. rok temu. Warto zaznaczyć, że dochody z działalności podstawowej wzrosły w tym czasie o 13,1 proc. Pierwsze sześć miesięcy to również wzrost kosztów związany z zaksięgowaniem składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i zwiększenie tzw. podatku bankowego do poziomu 184,3 mln zł w porównaniu z 146,3 mln zł w I półroczu 2016 roku. Wyższe były również rezerwy na kredyty.

Czytaj także: Uber przewiezie polskich pasażerów helikopterami. Na razie są opóźnienia

Solidny wzrost mBanku

Pierwsza połowa roku to jednocześnie czas solidnego wzrostu organicznego mBanku. Wartość kredytów i pożyczek brutto wzrosła o 1,9 proc. w porównaniu do końca 2016 roku, dzięki intensywnym działaniom sprzedażowym zarówno w segmencie detalicznym, jak i korporacyjnym. Wyłączając transakcje reverse repo/buy sell back i efekt zmian kursów walutowych, kredyty brutto wzrosły w pierwszym półroczu o 4,3 proc. Ekspansja na rynku kredytów detalicznych znalazła odzwierciedlenie w rekordowej sprzedaży kredytów niehipotecznych, która wyniosła 3,7 mld zł, co stanowi wzrost o 20,2 proc. w stosunku do I półrocza 2016 roku. Odnotowano też znaczące zwiększenie sprzedaży kredytów hipotecznych – w I półroczu 2017 roku sprzedano ich 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o 22,3 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Z kolei w samym II kwartale 2017 roku mBank wypracował 269,7 mln zł zysku netto, w porównaniu do 218,8 mln zł w I kwartale 2017 roku. W tym czasie wynik z tytułu odsetek wzrósł o 2,1 proc., co wynikało głównie ze spadku kosztów odsetkowych o 3,4% w ujęciu kwartalnym. Kolejnym pozytywnym czynnikiem było zwiększenie wyniku z tytułu opłat i prowizji o 1,2 proc., związane przede wszystkim ze wzrostem prowizji z tytułu działalności maklerskiej i za organizację emisji, trade finance oraz prowizji za pośrednictwo w sprzedaży produktów zewnętrznych podmiotów finansowych.

Czytaj także: Francuzi kupują licencję elektronicznej bankowości mBanku

Spadek wyniku na działalności handlowej o 15,8 mln zł w ujęciu kwartalnym spowodowany był z kolei negatywną wyceną instrumentów CIRS oraz niższą zmiennością na rynku. W II kwartale 2017 roku mBank zaksięgował również wyższe rezerwy na niespłacane kredyty, głównie w segmencie korporacyjnym.

Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wzrosły w II kwartale 2017 roku o 1,7 mld zł. Wzrost wartości kredytów zanotowano zarówno w segmencie klientów detalicznych (+0,4 mld  zł), jak i korporacyjnych (+1,3 mld zł). Wyłączając wpływ wahań kursów walutowych, wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom indywidualnym wzrosła o około 1,4 proc. W II kwartale 2017 roku Grupa mBanku udzieliła 1 mld zł kredytów hipotecznych oraz 1,9 mln zł kredytów niehipotecznych.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

solidne-fundamenty-wzrostu-mbanku