Jakie były najistotniejsze zmiany dla systemu płatniczego w Polsce, w minionym półroczu? NBP wymienia między innymi pojawienie się Programu Polska Bezgotówkowa, kontynuowanie prac nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych (PSD2) oraz nad regulacyjnymi standardami technicznymi (RTS),  czy dalsze prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML).

Pełny raport można pobrać tutaj.

Polski system płatniczy 2017 – najnowsze dane NBP

Maleje liczba bankomatów, zwiększa się natomiast udział transakcji bezgotówkowych i płatności mobilnych. Na szczególną uwagę zasługuje BLIK, którego liczba i wartość transakcji wzrosła o 60%. Bank centralny przyjrzał się też liczbie fraudów.

Liczba fraudów dokonanych kartami płatniczymi w II półroczu 2017 roku wyniosła niespełna 60 tysięcy. Zgodnie z danymi przekazywanymi przez banki to spadek o niecałe 4%. Wartość transakcji oszukańczych wyniosła 1,6 milionów złotych – to wzrost o 21% w porównaniu do I półrocza.  W analizowanym okresie najwięcej fraudów dokonano przez przejęcie numeru karty bez jej fizycznej postaci. Udział tych oszustw wynosił prawie 52%.

Niezbyt optymistyczne dane dotyczą wyłudzeń przy pomocy polecenia przelewu. W II półroczu 2017 roku odnotowano 1259 takich przypadków – w porównaniu do 672 w półroczu poprzednim. To prawie dwukrotny wzrost, ale z powodu niskiej bazy.

– Należy dodać, iż skala oszustw z użyciem kart jest nadal stosunkowo niewielka w porównaniu do całości obrotu kartami płatniczymi i wynosi wg danych z banków zaledwie 0,002% liczby i 0,005% wartości tego obrotu. Warto podkreślić, iż wg ostatnich porównywalnych danych za 2013 r., Polska, osiągając wskaźniki oszustw na poziomie 0,005% dla wartości i 0,002% dla liczby transakcji, tj. odpowiednio 8 razy mniej i 10 razy mniej niż średnia w całym obszarze SEPA, była na 3 – 4 miejscu w rankingu najbardziej bezpiecznych pod tym kątem krajów – czytamy w komunikacie NBP.

Wydaje się, że prawdziwy boom na fraudy w przelewach dopiero przed nami – niestety, ale nie ma od tego ucieczki. Pocieszający jest spadek średniej wartości pojedynczego fraudu z 31.444 zł do 11.774 zł. Ostatecznie Narodowy Bank Polski pozytywnie ocenia kondycję polskiego systemu płatniczego w II półroczu ubiegłego roku i wypada się zgodzić z takim podsumowaniem.