Jak wskazuje BIK, spadła w porównaniu do września 2021 roku również wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (-62,4%), kredytów obrotowych o (-34,9%) oraz kredytów w rachunku bieżącym o (-4,4%). To już kolejny miesiąc z ujemną dynamiką sprzedaży kredytów dla mikroprzedsiębiorców.

Spada liczba i wartość kredytów udzielanych mikrofirmom

W okresie trzech kwartałów 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o (-11,9%) oraz o (-9,8%) w wartościowym. Przy czym w ujęciu liczbowym spadek wystąpił we wszystkich rodzajach kredytów, a najwyższy w przypadku kredytów inwestycyjnych (-33,2%). W ujęciu wartościowym spadek (-31,0%) dotyczył kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych (-9,0%) – wynika z najnowszych danych BIK.

Najwyższy spadek r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu (-20,7%) oraz produkcji (-18,6%). W ujęciu wartościowym we wrześniu 2022 r. w porównaniu do września 2021 r. spadek objął kredyty dla wszystkich sektorów. Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom handlowym (-39,5%) oraz produkcyjnym (-33,7%).

Na 11,3 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom we wrześniu br., 5,4 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,6%) i 2,7 tys. handlowe (24,3%). Łącznie więc 71,9% udzielonych we wrześniu 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,427 mld zł, banki udzieliły 533 mln zł (37,3%) kredytów firmom z sektora usług oraz 371 mln zł (26,0%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową.

Wrześniowy odczyt BIK Indeksu Jakości kredytów mikroprzedsiębiorców

Wskaźnik ten wyniósł 5,46% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości we wrześniu 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 3,30%, kredyty w rachunku bieżącym 4,20% oraz kredyty obrotowe 9,34%.

Według odczytów BIK Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) we wrześniu 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 5,84%. Najlepszy (najniższy) odczyt we wrześniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcja i wyniósł 4,89%. W porównaniu do września 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach, najbardziej w: handlu (+1,12), budownictwie o (+1,01) oraz usługach o (+0,91).