W styczniu konsumenci zaciągnęli ponad 22 tys. pożyczek za pomocą platform pożyczkowych online należących do grupy kapitałowej LOANDO Group. Aż 93 proc. klientów spłaciło zobowiązania, których termin ostatecznej realizacji został wyznaczony na ten właśnie miesiąc. Jest to wynik o 4 proc. większy niż w grudniu. Zaledwie 7 proc. z nich miało problem z terminową spłatą.

Pożyczamy głównie w mobile

W ubiegłym miesiącu zdecydowana większość, bo aż 71 proc. procesów pożyczkowych w LOANDO Group zostało przeprowadzonych za pomocą urządzeń mobilnych. Komputery posłużyły do pobrania zaledwie 29 proc pożyczek. To o 5 proc. więcej, jeśli chodzi o mobile w porównaniu do grudnia.

Jest to również radykalna zmiana względem roku ubiegłego, w którym akcenty były rozłożone w dokładnie odwrotnej konfiguracji. W analogicznym okresie 2019 roku większość pożyczek została pobrana za pomocą urządzeń desktopowych (51 proc.), podczas gdy za pomocą urządzeń mobilnych zaciągnięto 49 proc. zobowiązań.

Profil pożyczkobiorcy online

Najczęstszymi klientami pożyczek online oferowanych za pośrednictwem LOANDO Group były osoby w wieku 25-34 lata – 42 proc. 39 proc. pożyczkobiorców było w wieku pomiędzy 35 a 44. Najmłodsi klienci LOANDO Group stanowili ponad 1/10 ogółu.

W stosunku do grudnia 2019 odsetek pożyczkobiorców w wieku 25-34 lata wzrósł o 6 proc. Jednoprocentowy spadek odnotowała grupa wiekowa 35-44 lata, odsetek osób w wieku 18-24 lata zmniejszył się zaś o 2 proc. LOANDO Group miało o 4 proc. mniej pożyczkobiorców w wieku 45-54 oraz o 1 proc. więcej w wieku 55 +.

Płeć:

Pożyczki online za pomocą naszych platform częściej pobierały  kobiety (61 proc.) To o 4 proc. mniej pań niż w grudniu.

Miejsce zamieszkania:

Więcej niż co trzeci z pożyczających online za pośrednictwem LOANDO Group jest mieszkańcem miasta do 250 tys. osób. Nieco mniejszym zainteresowaniem nasze produkty cieszą się w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców (31 proc.). Niespełna co siódmy nasz klient to mieszkaniec metropolii.

Wykształcenie:

Osoby z wykształceniem średnim stanowiły ponad połowę klientów korzystających z naszych usług w grudniu 2019. Aż 38 proc. z nich to absolwenci szkół wyższych. Reszta (7 proc.) posiada wykształcenie podstawowe.

– W tym miesiącu liczba osób pożyczających za naszym pośrednictwem jest mniejsza niż w grudniu. Styczeń to okres konsumencko martwy, w którym mało kto decyduje się na większe wydatki. Niezmiennie cieszy jednak sumienność naszych klientów w kwestii spłaty długów. W styczniu aż 93 proc. z nich uregulowało swoje zobowiązania, co daje czteroprocentowy wzrost w stosunku do grudnia – komentuje Krzysztof Przybysz, CEO LOANDO Group.