StockAmbit to nowa platforma crowdfundingu udziałowego skierowana do start-upów i firm technologicznych we wczesnej fazie rozwoju. Jej wyróżnikiem jest stosowanie wymogów transparentności zbliżonych do tych, jakie stawia Warszawska Giełda Papierów Wartościowych przed emitentami na NewConnect. Inwestycja TenderHut, to ważny sygnał dla start-upów zainteresowanych skorzystaniem z tej formy finansowania, wzmacniający pozycję nowego gracza. Jak zapewniają twórcy platformy są oni w otwarci także na nowych inwestorów.

Kapitał od TenderHut

– Zaangażowanie TenderHut, to nie tylko kapitał, ale i ogromne doświadczenie całej grupy, także w sferze sektora finansowego w skali międzynarodowej. Rynek crowdfundingu udziałowego bardzo szybko się rozwija, a my mamy nie tylko ambicje, ale i możliwości stania się jego liderem. Jesteśmy zainteresowani inwestorami o charakterze SmartMoney, czyli takimi, którzy poza aspektem finansowym wniosą do spółki swoje doświadczenie, kompetencje i relacje biznesowe – mówi Radosław Jeziorski, CEO StockAmbit.

Poprzez inwestycję nowa platforma zyskała partnera technologicznego, który będzie ją wspierał od strony technologicznego rozwoju, narzędzi i funkcjonalności dla inwestorów oraz spółek organizujących zbiórki.

– Jako szef technologii StockAmbit jestem szczególnie zadowolony z tego, że TenderHut aktywnie zamierza angażować się w rozwój projektu. Ich doświadczenie w zakresie realizacji międzynarodowych projektów dla branży finansowej ma dla nas ogromne znaczenie w kontekście planów budowy cyfrowej platformy crowdfundingowej w edycji 2.0. Jestem przekonany, że razem stworzymy najnowocześniejszą na rynku platformę do crowdfundingu udziałowego – podkreśla Dariusz Tyszka, CTO StockAmbit.

Strategia rozwoju

TenderHut konsekwentnie tworzy wokół siebie innowacyjny ekosystem, rozwijając projekty z zakresu venture building. Takim elementem, zdaniem zarządu spółki, jest właśnie inwestycja w StockAmbit.

– Zaangażowanie Grupy TenderHut w platformę StockAmbit jest elementem strategii rozwoju grupy. Nowa platforma to nie tylko doskonała przestrzeń dla naszych corp-upów, ale i miejsce, w którym także nasi klienci mogą znaleźć dla siebie przestrzeń w kontekście inwestycji w innowacje, wspólnie tworząc ten ekosystem. To, co przekonało mnie do zainwestowania w ten projekt, to z jednej strony ściśle określony profil platformy jako miejsca głównie dla spółek technologicznych oraz wymogi dotyczące transparentności, zbliżone do tych jakich wymaga GPW. Takim podejściem StockAmbit zmienia zasady gry na polskim rynku crowdfundingu  – podkreśla Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut S.A.

Według założycieli StockAmbit, inwestycja nowego partnera przyspieszy rozwój platformy i pozwoli zwiększyć zakres usług wspierających oferowanych firmom chcącym skorzystać z jej usług.

– Pozyskanie strategicznego partnera, to dla nas niezwykle ważny krok. Grupa TenderHut to doskonały przykład tego, jak dynamicznie rozwijać innowacyjne projekty. Fakt, że spółka posiada w swoim portfolio corp-upy jest dodatkowym atutem. Dzięki wymianie doświadczeń będziemy mogli zaproponować naszym klientom szereg usług pozwalających im zbudować wiarygodność w oczach inwestorów – mówi Radosław Jeziorski, CEO StockAmbit.