Celem studiów „Fintech a nowe trendy w sektorze finansowym” jest zapoznanie uczestników z obecnymi trendami zachodzącymi w szeroko pojętym sektorze finansowym związanymi z digitalizacją i transformacją cyfrową w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza na podyplomowe studia FinTech

Program jest skierowany do przedstawicieli instytucji stojących przed wyborem strategii digitalizacyjnych, managerów firm reprezentujących szeroko rozumiany sektor FinTech ale też do osób, które wiążą swoją przyszłość z sektorem finansowym i chciałyby lepiej zrozumieć mechanizmy nim sterujące.

Tematem przewodnim dnia otwartego było „Banking as a Service (BaaS) „. Uczestnicy dowiedzieli się co kryje się pod tym pojęciem i dlaczego rok 2023 będzie rokiem dostawców BaaS. Mówiono również o tym jak Banking as a Service wspiera firmy w dodatkowej monetyzacji i budowaniu zaangażowania klienta. Potencjalni studenci mogli poznać też kluczowych dostawców usług Baas.

Wykład prowadziła Monika Kania, managerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie strategii go-to-market, modeli monetyzacji, strategii i egzekucji sprzedaży, czy skalowania wzrostu w międzynarodowych instytucjach, takich jak Vodeno, Aion Bank, Revolut i Xchanger.

Fintek.pl jest patronem medialnym i merytorycznym studiów podyplomowych FinTech na Akademii Leona Koźmińskiego.