Konsultacje społeczne będą trwały od 22 sierpnia do 9 września bieżącego roku. Uwagi lub komentarze można zgłaszać na adresy: robert.kroplewski@mc.gov.pl lub konsultacje_ AI@mc.gov.pl. Dodatkowo należy wypełnić formularz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, dostępny pod tym linkiem. Propozycje nie zawarte w formularzu/ankiecie nie zostaną uwzględnione.

Ruszają konsultacje na temat rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

Światowa gospodarka już w tej chwili jest kształtowana przez sztuczną inteligencję, a w najbliższej przyszłości ten trend będzie jeszcze bardziej zauważalny. Stosowanie sztucznej inteligencji przez polskie firmy jest niezbędne do zbudowania silnego rynku wewnętrznego na rozwiązania AI.  W ramach konsultacji Ministerstwo Cyfryzacji zbiera propozycje ewentualnych zmian w projekcie lub uzupełnienia go dodatkowymi danymi, istotnymi również ze społecznego lub gospodarczego punktu widzenia.

Jednym z najprostszych przykładów wdrażania algorytmów AI są chatboty – coraz popularniejsze także w Polsce. Do 2020 roku ponad 50% średnich i dużych przedsiębiorstw ma wdrożyć tak zwane chatboty produktowe, co oznacza, że internauci coraz częściej będą mieli okazję porozmawiać z komputerem. W chatboty inwestują również polskie banki, a roboty służą między innymi do obsługi klientów i usprawniania wewnętrznych procesów.

Projekt „Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027” został wypracowany przez międzyresortowy zespół analityczno-redakcyjny Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, ustanowiony na podstawie memorandum zawartego w dniu 26 lutego 2019 r. przez Ministra Cyfryzacji, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju.