Jak wynika z przeprowadzonego niedawno badania Institute for Business Value (IBV) firmy IBM, pojawienie się sztucznej inteligencji i inteligentnej automatyzacji sprawiło, że w ciągu najbliższych trzech lat 120 milionów pracowników z 12 największych gospodarek na świecie może wymagać przekwalifikowania lub ponownego przeszkolenia.

Co więcej, jedynie 41% dyrektorów generalnych uczestniczących w badaniu zadeklarowało, że dysponuje kadrą, umiejętnościami i zasobami umożliwiającymi realizację strategii biznesowych firmy. W badaniu wzięło udział ponad 5670 przedstawicieli kadry kierowniczej z 48 krajów na całym świecie. Wyniki wskazują na coraz większe wyzwania, które wymagają radykalnej zmiany sposobu, w jaki firmy zaspokajają zmieniające się potrzeby pracowników na wszystkich szczeblach i zarządzają nimi.

Jak wynika z globalnego badania, w ciągu zaledwie czterech lat czas wymagany do przeprowadzenia szkoleń niwelujących deficyt kwalifikacji wydłużył się niemal dziesięciokrotnie: w 2014 roku nabycie brakujących umiejętności podczas szkoleń firmowych wymagało średnio 3 dni, ale w 2018 roku było to już 36 dni. 

Cechy behawioralne zyskują na znaczeniu

Badanie pokazało, że nastąpił gwałtowny wzrost nowych wymagań w zakresie umiejętności, zaś inne kompetencje przestały być potrzebne. W 2016 roku dwiema najbardziej krytycznymi kompetencjami wymienianymi przez przedstawicieli kadry kierowniczej były: podstawowa wiedza techniczna z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz podstawowe umiejętności obsługi komputera i oprogramowania/aplikacji. Jednak w 2018 roku jako najbardziej pożądane wskazano cechy behawioralne: elastyczność, sprawność działania i zdolność do adaptacji w obliczu zmian oraz umiejętności zarządzania czasem i priorytetyzacji zadań.

Opracowana przez IBV publikacja „The Enterprise Guide to Closing the Skills Gap” (Przewodnik po niwelowaniu deficytu kwalifikacji w przedsiębiorstwach) krok po kroku opisuje strategie, które mogą ułatwić firmom rozwijanie talentów i niwelowanie deficytów kwalifikacji. 

Najważniejszym zaleceniem jest zastosowanie kompleksowego podejścia, w którym nacisk kładzie się na przekwalifikowanie pracowników poprzez wieloaspektowe, oparte na danych i dopasowane do poszczególnych pracowników działania rozwojowe. Oznacza to stworzenie programów kształcenia, które są dostosowane do obecnego poziomu doświadczenia, umiejętności, stanowiska i aspiracji zawodowych danego pracownika.

Badanie IBM wykazało również, że firmy powinny korzystać z narzędzi analitycznych i sztucznej inteligencji do przewidywania i określania umiejętności dostępnych w organizacji oraz w jasny sposób informować o tym pracowników, aby krzewić kulturę ciągłego uczenia się.

W ramach działalności działu Talent & Transformation firma IBM wykorzystuje możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję, aby kompleksowo zaspokoić potrzeby  pracowników na każdym etapie kariery. Te usługi IBM pomagają firmom niwelować deficyt kompetencji spowodowany przez  technologie i ułatwiają bardziej obiektywny charakter procesów rekrutacji i zatrudniania.