Salary Insight to cykliczna inicjatywa Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości (Association of International Certified Professional Accountants). Co roku członkowie Stowarzyszenia z całego świata zrzeszeni w Instytucie Rachunkowości Zarządczej CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) oraz Amerykańskim Instytucie Biegłych Rewidentów (AICPA – American Institute of CPAs) biorą udział w badaniu wynagrodzeń. W tegorocznym Salary Insight wzięło udział 13 000 specjalistów zarówno certyfikowanych (tzw. CGMA – Chartered Global Management Accountant), jak i tych, którzy są w trakcie zdobywania wykształcenia w oparciu o Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej.

Czytaj także: Automatyzacja i zawody przyszłości wyprą prawie połowę obecnych profesji. Również w Polsce

Rachunkowość zarządcza – profesja przyszłości?

– Warto podkreślić, że rachunkowość zarządcza to profesja przyszłości, która tylko zyskuje na postępującej automatyzacji pracy – managerowie mogą więcej czasu poświecić na podejmowanie strategicznych decyzji, dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii analitycznych. Ten trend będzie postępował wraz z kolejnymi zmianami w otoczeniu przedsiębiorstw i rewolucją technologiczną. Rosną więc i pensje w tym zawodzie, a na rynku systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na dyplomowanych specjalistów. Według badania Salary Insight 2017 w Polsce średnioroczne dochody wynoszą 206 tys. zł, przy spodziewanym wzroście wynagrodzeń o 8%. Niewiele zawodów daje tak wiele możliwości rozwoju przy równie wysokich zarobkach, dlatego nie dziwi duże zainteresowanie rachunkowością zarządczą także w Polsce, gdzie profesjonalistów zrzesza Instytut CIMA – podsumował Jakub Bejnarowicz, szef CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zarobki to jednak nie wszystko. Specjaliści ds. rachunkowości zarządczej nastawieni są na zdobywanie nowych umiejętności. Jako cele edukacyjne na najbliższe 12 miesięcy polscy uczestnicy badania wskazali potrzebę uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie strategii, motywowania i inspirowania oraz coaching i mentoring.

Badani zostali również zapytani o to, co motywuje ich do ciągłego rozwoju i co skłoniłoby ich do zmiany stanowiska lub pracodawcy. Respondenci w Polsce wskazywali przede wszystkim na zakres obowiązków na danym stanowisku, korzyści finansowe związane ze zmianą oraz możliwości awansu, jakie daje dane stanowisko.

Czytaj także: Internetowe zbiórki Polaków – ile, komu i na co?

Rachunkowość zarządcza na świecie

W oparciu o Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej pracuje lub kształci się obecnie ponad 650 000 specjalistów na całym świecie. Zapotrzebowanie firm na ich kompetencje rośnie, ponieważ zawód ten łączy w sobie kluczowe kwalifikacje finansisty z rolą doradcy, którego kompetencje wykraczają daleko poza pracę z liczbami i obejmują niemalże każdą dziedzinę działalności biznesowej.

Średnia roczna pensja członków CIMA na świecie wynosi ponad 311 tys. zł, a certyfikowani specjaliści ds. rachunkowości zarządczej spodziewają się w najbliższym roku podwyżek wynagrodzeń na poziomie 5%.

– Zmiany w dzisiejszym świecie następują z niespotykaną dotąd szybkością, co nie pozostaje bez wpływu na biznes. Dlatego właśnie zapotrzebowanie pracodawców na umiejętności i wiedzę, jakie posiadają specjaliści ds. rachunkowości zarządczej, stale rośnie. Nie dziwi zatem fakt, że zarówno zarobki jak i możliwości zawodowe w tej profesji są tak atrakcyjne na wszystkich rynkach świata – skomentował Andrew Harding, dyrektor generalny CIMA.