PDIS zapewnia dostęp do prostego mechanizmu potwierdzenia danych, umożliwiającego identyfikację klienta na podstawie puli 35 cech zgodności przetwarzanych przez BNP Paribas, dzięki czemu procesy KYC, rejestracji, automatycznego uzupełniania internetowych formularzy, aktywowania nowych usług, zmiany planów abonamentowych czy potwierdzania tożsamości stają się prostsze.

Gama danych identyfikacyjnych możliwych do weryfikacji w ramach PDIS obejmuje między innymi imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, PESEL, typ dokumentu tożsamości, datę wydania i ważności dokumentu tożsamości, sprawdzenie wieku, saldo na rachunku, numer NIP oraz obywatelstwo czy dane identyfikacyjne firmy w przypadku klientów biznesowych. Partnerzy banku mają możliwość skorzystania z tych danych w zależności od potrzeb swojego procesu.

Jak skorzystać z możliwości PDIS w BNP Paribas?

Usługa jest oferowana w formie API Premium. Dzięki łatwej integracji można szybko usprawnić proces biznesowy, np. wypełniania formularza. Dostawca wymagający uzupełnienia danych klienta na formularzu rejestracyjnym, może uprościć jego ścieżkę i zautomatyzować ją, np. dodając przycisk akcji „Wypełnij danymi bankowymi”.

Umożliwi to automatyczne uzupełnienie formularza informacjami pochodzącymi bezpośrednio z BNP Paribas. Przed transferem danych klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na ich przekazanie. W efekcie formularz rejestracyjny zostanie automatycznie uzupełniony, wyręczając klienta we wprowadzaniu wielu informacji, a cały proces zajmie zaledwie kilka sekund – czytamy w komunikacie

Dokumentację wraz odpowiedziami na najczęściej występujące pytania można znaleźć na Developer Portalu Banku BNP Paribas pod adresem https://gopsd2.bnpparibas.pl/pl/.

– Usługa PDIS ma swoje zastosowanie między innymi w automatycznym wypełnianiu formularzy i rejestracji w usługach online, weryfikacji klientów podczas procesu zakupowego, zawieraniu umów handlowych, ulepszaniu modeli scoringowych, potwierdzania pełnoletniości przez dostawców usług i produktów skierowanych do osób dorosłych, weryfikacji danych kandydatów podczas rekrutacji, a także wielu innych procesach, które potrzebują dostępu do wiarygodnych danych identyfikacyjnych – mówi Jakub Banaś, product owner produktu Platforma Open Banking w banku BNP Paribas.