Analizie poddano ponad miliard zapytań przychodzących na serwery dostawcy usług hostingowych w Polsce spółki nazwa.pl. Wyniki rzucają zupełnie nowe światło na to, jak wygląda mobilność w polskim Internecie i tego, na co musi zwrócić uwagę rynek e-handlu w Polsce. Potwierdza się teza, że szybkość witryny ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w e-commerce.

Mobilność Polaków a ruch na polskich stronach WWW

Dane z badania pokazują, że aż 78%  Polaków korzysta z Internetu (29,7 mln). Niespodziankę stanowi skala ruchu na polskich serwisach przychodzącego spoza granic naszego państwa. Jak wskazują wyniki analiz, największą grupę internautów odwiedzających krajowe strony (21%) stanowią użytkownicy pochodzący z Europy oraz mieszkańcy Ameryki Północnej (15%).Tylko 5% ruchu pochodziło z pozostałych rejonów na świecie.

Zaskakująca jest niska mobilność z kontynentu azjatyckiego. Liczby odwiedzających pokazują potencjał dla rynku e-commerce w Polsce, szczególnie z terenów Europy czy USA i Kanady. Jednak, aby przełożyć konwersję ruchu na liczbę zamówień, warto poprawić szybkość działania strony internetowej. Witryna musi się ładować w dwie sekundy. Inaczej klient odpuszcza. Analizy przygotowane przez Google pokazują, że strona ładująca się powyżej 5 sekund (w porównaniu do tej ładującej się sekundę) traci blisko 40% konwersji, a współczynnik odrzuceń rośnie o ponad 100%.

Optymalizacja kluczem

Według badań w erze globalizacji odpowiednie zarządzanie stronami internetowymi, w tym ich mobilnością jest niezbędne, aby zwiększyć sprzedaż internetową, a tym samym zysk. Według raportu wybór nieodpowiedniego dostawcy usług hostingowych może oznaczać utratę ponad 1/3 odwiedzin.

Warto zadbać o szybkość transmisji danych na trasie od serwera do komputera użytkownika oraz odpowiednią wielkość przepustowości łącza. Parametry takie można osiągnąć poprzez bezpośrednie połączenia pomiędzy operatorami internetowymi z pominięciem firm pośredniczących w transmisji. Połączenia takie realizuje się zazwyczaj przy użyciu łącz światłowodowych w niezależnych punktach wymiany ruchu.

Rozwiązaniem przyspieszającym ładowanie się serwisów internetowych jest także technologia Content Delivery Network (CDN), czyli duży, rozproszony system dostarczania treści do wielu centrów danych i punktów wymiany ruchu w Internecie.

Kilkunastoletnia przynależność Polski do Unii Europejskiej, wymiana handlowa z firmami w UE, emigracja zarobkowa i duża liczba podróżujących Polaków stanowi szansę dla e-commerce, pod warunkiem że będzie szybko i bezpiecznie. Udział polskiego rynku e-commerce w handlu krajowym w 2017 roku wyniósł już 4,3% wobec 3,2% w 2015 roku. Innymi słowy, w dwa lata odnotowano ponad 20% wzrost.