W przedstawionej przez Prezesa UOKiK propozycji zmian przepisów w ramach tarczy antykryzysowej dla pożyczek krótszych niż 30 dni koszty pozaodsetkowe nie będą mogły wynieść więcej niż 5 procent. Z kolei dla produktów trwających 30 dni i dłużej poziom kosztów będzie mógł wynosić od 15 procent plus 6 procent za każdy rok trwania pożyczki – czyli, przykładowo, nie więcej niż 21 procent przy pożyczce udzielonej na rok. Dodatkowo, niezależnie od długości trwania pożyczki, poziom kosztów pozaodsetkowych nie może przekroczyć 45 procent.

Nowe propozycje UOKiK do tarczy antykryzysowej

W przypadku przyjęcia proponowanych przez UOKiK przepisów przekroczenie dopuszczalnych poziomów kosztów pozaodsetkowych będzie powodowało znaczące sankcje finansowe, wynoszące do 10 procent rocznego obrotu.

– W ramach tarczy antykryzysowej zaproponowaliśmy, aby tymczasowo wyznaczyć ustawowo niższy, maksymalny poziom kosztów pozaodsetkowych dla kredytów konsumenckich. Przykładowo: obecnie pożyczając tysiąc złotych na siedem dni, koszty mogą wynieść ponad 250 zł. W propozycji UOKiK byłoby to pięć razy mniej, bo ok. 50 zł – wyjaśnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny (zdjęcie powyżej).

To kolejna kontrowersyjna propozycja UOKiK. Wcześniej Urząd sugerował między innymi wprowadzenie obowiązkowych wakacji kredytowych na rok, co spotkało się ze sporym sprzeciwem branży. Niechętnie do tego pomysłu podeszli także rządzący, a minister rozwoju Jadwiga Emilewicz stwierdziła, że taki zapis nie znajdzie się w nowej specustawie.

Wczoraj stanowisko w sprawie pakietu antykryzysowego zajął także Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego.