MPiT posiada jedną z największych baz informacji w Polsce. Zasoby zawierają analizy, sprawozdania, raporty, instrukcje, protokoły, materiały tezowe, informacyjne, prasowe itp. Dane te są jednak rozproszone. Nie tylko utrudnia to przeszukiwanie dostępnych zasobów, ale i dzielenie się wiedzą wśród organizacji. Wyzwanie resortu zakłada wdrożenie inteligentnego narzędzia, które umożliwi pracownikom sprawne dzielenie się know-how czy rozwój wiedzy w zakresie np. trendów gospodarczych.

MPiT potrzebuje zaawansowanej wyszukiwarki dla baz administracji

Jedną z nowych funkcji takiej bazy ma być możliwość wyszukania i połączenia ważnych informacji i danych z różnych dokumentów i utworzenie jednego spójnego materiału, a także generowanie nowych wykresów na danych z baz ministerstwa czy baz zewnętrznych np. GUS-u czy Eurostatu. Modernizacja przepływu informacji oraz możliwość współdzielenia dostępnych danych, wpłynie pozytywnie na wyrównanie poziomu informacji i szybszy ich przepływ na różnych poziomach zarządzania. Na najlepszych innowatorów czeka możliwość realizacji projektu w resorcie oraz nagrody pieniężne.

Program GovTech Polska został zainaugurowany w maju 2018 roku, a jego uroczyste rozpoczęcie miało miejsce podczas kongresu Impact’18 w Krakowie. Inicjatywa ma pomóc w wyszukiwaniu najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które mogą usprawnić działanie administracji publicznej. GovTech działa w formie hackathonu, który ma pomóc startupom wystartować w przetargach – na co dzień nie pozwala im na to mała skala działalności. Program jest inspirowany projektami administracji publicznej, które od kilku lat z sukcesem prowadzone są w krajach takich jak Finlandia, Niemcy, Austria czy Wielka Brytania.

Na stronie programu GovTech Polska, można zapoznać się z opisem zadań wystawionych przez inne instytucje. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w programie, od 13 do 30 listopada będą musieli złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Po spełnieniu standardowych wymogów formalnych, zespoły od 7 do 17 grudnia będą składać propozycje rozwiązań. Następnie Zamawiający wyłonią finalistów, którzy otrzymają nagrody finansowe. Tak zakończy się I etap programu. Obok MPiT, w programie GovTech Polska udział bierze również Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia oraz miasto Świdnik. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie GovTech.