Po kolejnym skoku o kilkadziesiąt procent Monevia może dostarczyć w 2018 roku mikro, małym i średnim polskim firmom nawet 100 mln zł finansowania ich bieżącej działalności i rozwoju.

Monevia wspiera przedsiębiorców w zarządzaniu płynnością finansową

– Cenimy stabilność i zdrowe finanse, skutecznie zarządzamy spłatami zakupionych faktur, jesteśmy transparentni i gramy fair wobec wszystkich interesariuszy. Dlatego też w naturalny sposób terminowo spłacamy zapadające obligacje. Od 2016 roku spłaciliśmy już 22 serie, co – podobnie jak osiąganie zysku – wydaje się ewenementem w naszym obszarze fintechowym – mówi Maciej Drowanowski, Prezes Zarządu Monevia Sp. z o.o.

Monevia emituje krótkoterminowe (półroczne) obligacje detaliczne w zależności od bieżących potrzeb rozwojowych. Oferuje oprocentowanie na poziomie około 8% w skali rocznej, które znacznie przekracza zyskowność lokat bankowych. Jednocześnie spółka i jej właściciel – fundusz 21 Concordia – cenione są za wiarygodność.

Wysoka dynamika rozwoju biznesu

– To sytuacja win-win, gdzie Monevia ma elastyczność działania, a inwestorzy otrzymują atrakcyjną możliwość pomnażania kapitału. Zaufanie naszych inwestorów wynika ze stabilności i efektywności naszej działalności, jak również dotychczasowych terminowych spłat obligacji w gotówce, a nie rolowania obligacji. Tylko w pierwszym kwartale wykupiliśmy pięć serii obligacji o wartości ponad 5 mln zł wraz z odsetkami. W całej swojej historii wyemitowaliśmy obligacje o łącznej wartości ponad 70 mln zł i będziemy nadal korzystać z tego instrumentu – wskazuje Prezes Maciej Drowanowski.

Monevia/AS