Spółka TenderHut rozwija się w oparciu o 3 filary działalności. Są to kolejno: outsourcing IT, wdrażanie systemów laboratoryjnych oraz Venture Building. Niedawno do zespołu firmy dołączył Bob Poole – menadżer z globalnym doświadczeniem w budowaniu sprzedaży usług IT.  Objął on stanowisko CSO w grupie TenderHut.

– Liczymy na to, że międzynarodowe doświadczenie nowego szefa sprzedaży wzmocni grupę we wszystkich trzech głównych liniach biznesowych. Jestem przekonany, że szybciej niż kiedykolwiek będziemy umacniali naszą pozycję na rynkach zagranicznych rozwijając globalną sieć sprzedaży Grupy TenderHut, co w konsekwencji pomoże nam zrealizować ambitne cele, jakie postawiliśmy sobie w Grupie na 2022 rok – komentuje Robert Strzelecki, prezes zarządu grupy TenderHut.

TenderHut podsumowuje rok 2021

W kwietniu grupa TenderHut zadebiutowała na warszawskim rynku alternatywnym – NewConnect. Dwa miesiące później, TenderHut przejął 100% udziałów programistycznej spółki Evertop. Co więcej, spółka zainwestowała także w platformę crowdfundingową StockAmbit.

Dodatkowo, dwa startupy wchodzące w skład grupy kapitałowej, zakończyły w 2021 roku rundy finansowania społecznego. Sukces pozwolił zebrać z rynku kolejno 1,7 mln PLN (Holo4Med) oraz 2,35 mln PLN (Zonifero).

W 2021 roku odbyła się także emisja akcji TenderHut. Przeprowadzona w okresie od 13 lipca do 12 października, zakończyła się pozyskaniem nowego kapitału w kwocie 6,7 mln PLN. Zgodnie z założeniami emisji serii D1 oraz strategii TenderHut pozyskany kapitał przeznaczony zostanie na realizację planów akwizycyjnych.

Pod względem tempa rozwoju Grupa TenderHut utrzymała w ubiegłym roku wysoką dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży, z czego jestem bardzo zadowolony. Zauważalny był jednak spadek rentowności niektórych obszarów naszej działalności, co skutkowało ujemną dynamiką zysków mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut.

Wspomniana ujemna dynamika wzrostów, według spółki ma związek ze wzrostem kosztów osobowych obserwowanym w całej branży informatycznej z drugiej zaś, były to zwiększone inwestycje w rozbudowę kadr.