Zaktualizowane Centrum Przejrzystości ma być dla TikToka kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników. Jest to miejsce udzielania informacji o tym, w jaki sposób platforma zabezpiecza i chroni wrażliwie informacje, w tym dane osób z niej korzystających.

Wcześniej TikTok przeprowadził własne badanie na temat bezpieczeństwa nastolatków w sieci. Na jego podstawie opracował nowe zasoby Centrum Bezpieczeństwa. To z kolei przestrzeń platformy poświęcona m.in. wyzwaniom i oszustwom. W ramach ostatnich działań wprowadzono na niej porady dla opiekunów, a także poprawiono język używany w etykietach ostrzegawczych.

TikTok udostępnił nową wersję Centrum Przejrzystości

Oprócz dotychczasowych zasobów, takich jak zasady społeczności czy sprawozdania na temat otwartości, w Centrum Przejrzystości pojawiły się nowe raporty. Są one poświęcone m.in. kwestii usuwania treści i udostępniania informacji prywatnych na wniosek organów ścigania, a także roli, jaką platforma pełni w podejmowaniu czynności prawnych.

Publikowane przez TikToka treści na temat otwartości zawierają aktualne informacje o systemach zabezpieczających dane i obowiązujących regulacjach prawnych platformy. Sprawozdania przedstawiają m.in. liczby usuniętych kont oraz reklam, które naruszały zasady społeczności lub warunki korzystania z serwisu.

– Dzięki odświeżonej wersji Centrum Przejrzystości, w jednym miejscu zgromadziliśmy najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa naszych użytkowników. Dodatkowo, forma prezentacji danych jest teraz bardziej czytelna i zrozumiała poprzez wprowadzenie interaktywnych wykresów oraz grafik przedstawiających najważniejsze dane. Naszym celem jest stworzenie przyjaznej platformy informacyjnej  dla naszych użytkowników, która w klarowny sposób pokaże im, w jaki sposób TikTok chroni ich dane i publikowane treści – mówi Sylwia Chada, General Manager TikTok w Polsce i Europie Centralnej.