Wśród propozycji Izby Blockchain i Nowych Technologii znalazło się m.in.: wdrożenie pakietu stymulującego użycie technologii dystrybucji rejestrów rozproszonych, sztucznej inteligencji (AI) oraz walut cyfrowych w Polsce, w szczególności:

 1. wsparcia procesu tokenizacji przedsiębiorstw tak aby te mogły w sposób szybki, bezpieczny i zorganizowany pozyskiwać kapitał z rynków polskich i zagranicznych oraz
 2. przyspieszenia prac nad głosowaniem w wyborach powszechnych z użyciem rejestrów rozproszonych, co umożliwiłoby głosowanie bez odwiedzania lokalu wyborczego
 3. Udostępnienie profilu zaufanego (API) do wykorzystania przez przedsiębiorców, nie tylko przez banki i administrację.

List Izby Blockchain i Nowych Technologii

Poniżej treść listu wysłanego do Prezydenta Andrzeja Dudy oraz Premiera Mateusza Morawieckiego.

„W czasie całkowicie nieoczekiwanych i trudnych do przewidzenia zmian związanych z pandemią wirusa Covid SARS 2 oraz już widocznego radykalnie narastającego negatywnego wpływu na gospodarki poszczególnych państw zwracamy się, jako jeden z wielu podmiotów skupiających pracodawców ale i zajmujący się nowoczesnymi technologiami tak potrzebnymi dla naszego kraju, o działania osłonowe i stymulujące zarówno małe jak i duże podmioty w celu przezwyciężenia negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym rozprzestrzeniania się wirusa zarówno w chwili obecnej jak i w okresie po pandemii. Zależy nam nie tylko na pakiecie osłonowym ale przede wszystkim wykorzystaniu możliwości jakie stoją za nowoczesnymi technologiami i ich szybkością w stymulowaniu gospodarek w wielu państwach na świecie. 

Pragniemy podkreślić, iż w teorii ekonomii jak również i w polityce gospodarczej znane są przykłady z historii, gdy działania regulacyjne rządu polegające na tzw. “łagodnym strojeniu” (fine tunning) wyzwalały prorozwojowy potencjał władz publicznych kierujących bądź uwalniających dane zasoby w stronę tych branż, sektorów bądź dziedzin gospodarki, które potrzebowały wsparcia ze strony administracji publicznej. To o co apelujemy do Pana Prezydenta i do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej to nie o wsparcie typu finansowego na rzecz gospodarki lecz o wsparcie regulacyjne, dzięki któremu będzie możliwe przetrwanie dzisiejszych trudnych czasów, jak i szybki powrót do stanu sprzed obecnego kryzysu i dalszy rozwój.

Wprowadzenie poniższych zmian może się przyczynić do podtrzymania pozycji lidera gospodarczego, który dzięki prorozwojowej polityce gospodarczej dopuszczającej racjonalnie łagodny reżim regulacyjny stworzy szanse na podtrzymanie wzrostu gospodarczego na dotychczasowym poziomie. Widzimy wiele państw intensywnie wykorzystujących technologię rejestrów rozproszonych oraz sztuczną inteligencję, dzięki czemu ich gospodarki notują rokrocznie wysoką stopę wzrostu gospodarczego. Jesteśmy ponadto zdania, iż wykorzystanie najnowszych technologii w chwili obecnej pomoże wykreować narzędzia, sposoby oraz oddolne inicjatywy społeczne, dzięki którym podtrzymany może być potencjał gospodarczy przedsiębiorstw i firm, które znalazły się w dramatycznej (i niezawinionej przez siebie) sytuacji gospodarczej. Dotyczy to uderzenia w sferę usług, handlu, produkcji, gdzie osłabieniu uległy łańcuchy dostaw, firmy są zmuszone restrukturyzować zatrudnienie, zamrażać lub unieważniać umowy z kontrahentami lub podejmować szereg innych działań kryzysowych. 

Przewidując, że pandemia będzie trwała dłużej niż kolejne tygodnie i spowoduje co najmniej radykalne obniżenie potencjału ekonomicznego  (bądź w najgorszym razie widmo upadłości) wielu z małych i średnich przedsiębiorstw będących podstawą naszej gospodarki proponujemy wprowadzenie pakietów osłonowych polegających na:

 1. zniesieniu składek ZUS do końca 2020 roku (z możliwością wprowadzenia dobrowolności w płaceniu składek ZUS przez przedsiębiorców);
 2. zawieszeniu rozliczania podatku PIT i CIT do końca 2020 roku (nastąpi rozliczenie roczne);
 3. wprowadzeniu ulg podatkowych w CIT, VAT i PIT do końca 2021 dla podmiotów gospodarczych odbudowujących swój potencjał gospodarczy w czasie po wygaśnięciu kryzysu; 
 4. czasowym zawieszeniu mechanizmu rozdzielonej płatności w VAT i udostępnieniu zamrożonych środków do dyspozycji przedsiębiorców;
 5. odroczeniu terminów wpisów do CRBR, BDO;
 6. przesunięcie terminu dematerializacji akcji i wysyłania wezwań do ich dematerializacji oraz zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2019;
 7. umożliwieniu prowadzenia księgi akcyjnej przez notariuszy, nie tylko banki, KDPW i biura maklerskie;
 8. odroczeniu terminów wynikających z umów o dofinansowanie ze środków UE/ NCBR;
 9. stworzeniu bazy profesjonalnego doradztwa biznesowego pomagającego przedsiębiorcom niwelować negatywne skutki kryzysu i pokryzysowe.

oraz, nie ograniczając się do jednej strony wsparcia ale chcąc stymulować przepływ kapitału jak też dać bodziec do dynamicznej odbudowy przedsiębiorstw poprzez zniesienie barier; Proponujemy również wdrożenie pakietu stymulującego użycie technologii dystrybucji rejestrów rozproszonych, sztucznej inteligencji (AI) oraz walut cyfrowych w Polsce, w szczególności: 

 1. wsparcia procesu tokenizacji przedsiębiorstw tak,  aby te mogły w sposób szybki, bezpieczny i zorganizowany  pozyskiwać kapitał z rynków polskich i zagranicznych oraz
 2. przyspieszenia prac nad głosowaniem w wyborach powszechnych z użyciem rejestrów rozproszonych, co umożliwiłoby głosowanie bez odwiedzania lokalu wyborczego
 3. Udostępnienie profilu zaufanego (API) do wykorzystania przez przedsiębiorców, nie tylko przez banki i administrację

Ulgi podatkowe dla inwestorów indywidualnych

W tych trudnych chwilach nadchodzącego spowolnienia gospodarczego warto aby polski rynek nie był w tyle za rynkami europejskimi, należy wprowadzić ulgi podatkowe dla inwestorów indywidualnych lub zwrotów części zainwestowanych środków w innowacje oraz inwestycje o podwyższonym ryzyku. Tego typu inwestycje są szczególnie ważne w kryzysie. Takie regulacje obowiązują w wielu krajach europejskich, poniżej przykłady Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.

Pod tym linkiem znajduje się opis regulacji brytyjskich na stronie rządowej.

Pragniemy zwrócić uwagę, że Wielka Brytania posiada, aż 4 różne formy ulg dla inwestorów indywidualnych.

W Niemczech mechanizm działa nie na zasadzie ulgi podatkowej, a zwrotu od rządu 20% inwestycji w nowoczesną spółkę, więcej informacji o tym znajduje się  na oficjalnej stronie niemieckiego Ministerstwa ds. Ekonomii i Technologii.

Wzorem innych państw europejskich Polska powinna zaoferować inwestorom indywidualnym ulgę podatkową (UK) lub zwrot od rządu (Niemcy) np. w wysokości 50% lub 20% od inwestycji do 100 000 zł każdego roku. W efekcie inwestorzy indywidualni mogą 50% inwestycji w innowacyjną spółkę (np. nowo utworzoną prostą spółkę akcyjną) odpisać sobie od należnego podatku lub otrzymać bezpośredni zwrot od państwa w wysokości 20%. Tego rodzaju mechanizm przyczyni się do wzrostu inwestycji inwestorów indywidualnych i znacząco pomoże małym i średnim  firmom. Rozmawialiśmy z wieloma inwestorami indywidualnymi w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech i około 80% z nich podkreśla, że wprowadzone ulgi spowodowały wzrost ich inwestycji w małe firmy.

Tego rodzaju strategie są stosowane w wielu państwach, więc wprowadzanie ich w Polsce spowoduje, że nie nasz kraj nie będzie mniej atrakcyjny dla inwestorów indywidualnych, niż inne kraje.

Przyśpieszenie prac nad wprowadzeniem Prostej Spółki Akcyjnej

Dodatkowo rekomendujemy przyśpieszenie opóźnionych prac nad wprowadzeniem Prostej Spółki Akcyjnej, która, gdyby weszła zgodnie z planem w marcu tego roku, byłaby nieocenioną bronią w walce z obecnie nadchodzącym kryzysem gospodarczym.

W Izbie zrzeszonych jest ponad 150 podmiotów działających na rynku polskim i jak wszystkim w Polsce zależy na rozwoju Polski dzisiaj oraz w przyszłości. Chcemy tą trudną chwilę przekuć dla dobra naszego kraju i wiedząc jaki stosunek Pan Prezydent ma do nowych technologii i rozwiązań dynamizujących ich rozwój liczymy na wsparcie i uwzględnienie naszych postulatów. 

Głosowanie przez internet

Przyszłością są też bezpieczne systemy do głosowania online w różnej skali: od uczelni przez wybory powszechne są niezbędne. Podejmowane są prace badawcze nad nimi w różnych miejscach na świecie, w tym w Polsce. Należy stworzyć warunki prawne, do wdrożenia takich systemów. Operacyjny czas wdrożenia tego typu systemów opartych na technologii blockchain i jednocześnie w 100% odbornych na ataki hakerskie mogą zostać wdrożone w perspektywie 2-3 lat.

za Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w składzie: Robert Wojciechowski,  Jakub Mościcki, Filip Pawczyński, Rafał Kiełbus, Marek Parzyński, Łukasz S. Zgiep i Lech Wilczyński”.

Listy w formacie PDF – do premiera, do prezydenta.