W najnowszym raporcie NBP o kartach płatniczych nie ma wielkich niespodzianek. Na koniec III kwartału 2020 roku na polskim rynku było 43,2 mln kart płatniczych – to nieznaczny spadek w porównaniu do czerwca 2020 roku (o 30 tys. sztuk). Wzrósł natomiast odsetek kart z funkcją zbliżeniową – obecnie wynosi on 87,5% wobec 86,8% w poprzednim okresie.

Struktura wydanych kart

43 transakcje kartą na kwartał

Na przestrzeni kwartału klienci dokonali przeciętnie 43 transakcji kartami – zarówno gotówkowo i bezgotówkowo. To znaczny wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu, gdy takich transakcji przeciętnie dokonano 34 razy. Wartość przeciętnej transakcji spadła do 117 zł z poziom 126 zł – oznacza to, że coraz częściej płacimy kartą za zakupy o mniejszej wartości. Średnia wartość transakcji zbliżeniowej wynosi 57 zł – to 5 zł mniej niż w II kw. 2020 roku.

NBP zwraca uwagę, że łączny udział transakcji bezgotówkowych w liczbie transakcji kartami ogółem wynosi już 92,1%. Pozostałe 7,9% to transakcje gotówkowe czyli np. wypłaty z bankomatów tudzież wypłaty sklepowe typu cash back. Wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 112 mld zł – to wzrost o 18% względem poprzedniego kwartału. W sumie przeprowadzono 1,9 mld transakcji kartami o wartości 220,3 mld zł – to wzrost w liczbie transakcji o 27%, a w wartości o 17%. W przypadku transakcji bezgotówkowych – ich liczba wyniosła 1,73 mld, co przekłada się na wzrost również o 27%.

Do realizacji transakcji bezgotówkowych karty płatnicze klienci wykorzystywali przeciętnie 40 razy. W II kw. było to 31 razy. Pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 64,7 zł wobec 70 zł w poprzednim okresie.

Rośnie liczba transakcji kartami w sieci

Z raportu NBP płynie wniosek, że rośnie wykorzystanie kart płatniczych do transakcji w sieci. Wpływ na to ma pandemia koronawirusa – czytamy w raporcie. W sumie zrealizowano ich 38 mln – 4,4 mln więcej niż w II kw. 2020 roku. Łączna wartość transakcji kartami w sieci wyniosła 4,86 mld zł – to jednak spadek o 116 mln zł względem II kw. 2020 roku.

Na koniec września w Polsce można było dokonać płatności kartą w 993 tys. terminali płatniczych. Liczba akceptantów wynosi 478 tys, a liczba punktów-handlowo usługowych przystosowanych do akceptacji kart płatniczych w III kw. 2020 roku wynosiła 779,8 tys. tj. 2% więcej niż w poprzednim kwartale.

Liczba kart płatniczych

Bankomaty mają się dobrze, ale coraz częściej wypłacamy gotówkę w sklepach

Na polskim rynku działa 21,9 tys. bankomatów. Na przestrzeni III kw. liczba bankomatów zmalała o 195 sztuk. Jednakże zwiększyła się liczba wypłat z bankomatów – w III kw. dokonano 136,5 mln tego rodzaju transakcji, a to 22% więcej niż w poprzednim kwartale. Łączna wartość wypłat wyniosła 85,4 mld zł – to wzrost o 13%, czyli o prawie 10 mld zł. Przeciętna wypłata w bankomacie wyniosła 625 zł wobec 675 zł w poprzednim okresie.

NBP zwraca też uwagę, że klienci cześciej niż w II kwartale dokonywali wypłat sklepowych – w sumie dokonano ich 4,89 mln (tj. 30% więcej) na kwotę 634,9 mln zł. Wartościowo jest to wzrost o 28%, Pojedyncza wypłata sklepowa opiewała na kwotę 130 zł wobec 131 zł w poprzednim okresie. Na koniec III kwartału wypłaty w sklepie można było dokonać w 257,4 tys. punktów – to wzrost o 6,5 tys. Względem poprzedniego okresu.

Z całym raportem NBP można zapoznać się tutaj.

/LP