Trwały nośnik w SGB to ważny element cyfryzacji bankowości, szczególnie w obszarze komunikacji z klientami. Umożliwia on zrzeszonym bankom m.in. obniżenie kosztów dystrybucji obowiązkowej dokumentacji. Rozwiązanie pozwala na wdrożenie elektronicznych procesów sprzedaży zdalnej, np. konta na selfie, a wkrótce również kredytu gotówkowego online.

Kolejne banki spółdzielcze SGB z trwałym nośnikiem

Obecnie do usługi przystąpiło już 70 banków spółdzielczych z grupy użytkujących wszystkie systemy centralne w Grupie SGB tj. zapewnionych przez Asseco, Novum, Softnet, I-BS oraz Saba Service – czytamy w komunikacie.

SGB-Bank podkreśla, że atutem trwałego nośnika jest to, że jest w pełni niezależny od systemów centralnych i bankowości elektronicznej wykorzystywanej w danym banku. Przy czym możliwa jest dodatkowa integracja z systemami zewnętrznymi, według potrzeb i wymagań banków.

– Procesy elektronicznej dystrybucji dokumentów i ”zdalne” kontakty z klientami, to w dzisiejszej rzeczywistości bezdyskusyjna konieczność. Nie chodzi już tylko o koszty, ale też wygodę klienta (…). Moje Dokumenty SGB to jednocześnie kolejny krok w realizacji strategii „Otwieramy przyszłość”, która jest dla banków spółdzielczych SGB dokumentem przełomowym, decydującym o ich technologicznej pozycji przez następne dekady – komentuje Błażej Mika, wiceprezes Zarządu SGB-Banku SA odpowiedzialny za pion IT.

Co ciekawe, koszty funkcjonowania Moich Dokumentów SGB dla każdego banku spadają wraz ze wzrostem liczby wdrożeń. Oznacza to, że im więcej banków korzysta z rozwiązania, tym jest ono tańsze w eksploatacji dla każdego z nich.