Wspólna inwestycja trzech banków w fintech Autenti to bez wątpienia ważne wydarzenie dla sektora. Zapytaliśmy Tomasza Platę, CMO & Co-Founder w Autenti o plany spółki na przyszłość.

Jak Autenti planuje wykorzystać pozyskane fundusze?

Umocnienie swojej pozycji na rynku w kraju, zwiększona sprzedaż i marketing platformy do klientów w różnych branżach (nie tylko w branży finansowej), wejście na nowe rynki w Europie oraz powiększenie zespołu o nowe, niezbędne kompetencje i role. Dzięki tej inwestycji zwiększamy znacząco szanę zrealizowania planów budowy Autenti jako Europejskiego Centrum Usług Zaufania.

Jaka jest obecna liczba klientów Autenti?

Od swojego debiutu we wrześniu 2014 roku pozyskaliśmy ponad 250 klientów biznesowych, a także wysłaliśmy dokumenty do e-podpisu do blisko 95 tys. Polaków.

Jakie są cele Autenti na najbliższe lata?

Autenti platformą pierwszego wyboru w Polsce w obszarze e-podpisów. Nowy standard na rynku usług bankowych przy zadowoleni obecnych i przyszłych klientów oraz kontrahentów. Uzyskanie pozycji TOP3 dla tego typu rozwiązań w Europie. Ponadto dawać dobry przykład dla innych branż i segmentów – banki bardzo często wytyczają kierunki na rynku, nie tylko technologicznym.

Odpowiedzi udzielił Tomasz Plata, CMO & Co-Founder w Autenti.