Siedziba jednej z firm mieści się w Santo Domingo na Dominikanie… Nie twierdzimy, że wszystkie spółki zarejestrowane w egzotycznych krajach mają coś za uszami, ale sam fakt, że na przykład na Wyspach Marschalla jest prawdopodobnie więcej zarejestrowanych firm niż obywateli może budzić pewne wątpliwości. Szerzej nad tematem pochyliliśmy się w tym tekście.

Trzy nowe podmioty na liście ostrzeżeń KNF

For Direct S.R.L. Przedstawicielstwo w Polsce to część Grupy For Direct z siedzibą w Santo Domingo na Dominikanie. Z informacji na stronie firmy wynika, że For Direct zajmuje się szeroko rozumianymi usługami finansowymi. Zawiadomienie KNF wpłynęło do Prokuratury Rejonowej W Białej Podlaskiej na podstawie art. 171 ust. 1 Ustawy prawo bankowe.

Eques Investment TFI to spółka z siedzibą w Gdańsku, która zarządza aktywami o wartości ponad 1,3 mln złotych. KNF skierował zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, na podstawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Natomiast Monetivo to spółka z siedzibą w Poznaniu, która zajmuje się przetwarzaniem płatności online. Ich oferta skierowana jest głównie do sklepów internetowych. W sprawie firmy Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Poniżej tekst wspomnianego artykułu.

„Kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, podlega grzywnie do 5000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.”

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF jest dostępna tutaj.