Większość posiadaczy kart w USA biorących udział w przeprowadzonych przez nas badaniach zgodziło się ze stwierdzeniem, że zrównoważony sposób życia jest dla nich ważny. Prawie dwie trzecie (62%) respondentów przyznało również, że jest prawdopodobne (a dla niektórych nawet bardzo prawdopodobne), że zamówią kartę płatniczą oferującą korzyści związane ze zrównoważonym rozwojem. Co godne odnotowania, odsetek ten jest wyższy wśród osób z pokolenia milenialsów. Jeśli chodzi o mieszkańców Europy posługujących się kartami, kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią dla nich drugi pod względem istotności czynnik decydujący o wyborze karty płatniczej. Na pierwszym miejscu stawiają tradycyjne korzyści płynące z użytkowania kart płatniczych, takie jak ochrona przed oszustwami czy akceptacja transakcji.

Dbanie o zrównoważony rozwój to wyzwanie naszych czasów, ale także jedna z największych możliwości dla branży finansowej

Visa Eco Benefits to pakiet korzyści i rekomendacji rozwiązań przygotowany przez Visa specjalnie z myślą o wydawcach kart. Co dokładnie zawiera? Przede wszystkim proponujemy wykorzystanie kalkulatora śladu węglowego – funkcjonalność ta jest dostępna dzięki naszej współpracy z ecolytiq, o której szerzej pisaliśmy na blogu. Posiadacze kart zyskują dostęp do informacji, które pozwalają poznać szacowany ślad węglowy wydatków. Dzięki temu konsumenci uzyskują wiedzę i praktyczne porady na temat tego, w jaki sposób ich wydatki oddziałują na klimat oraz w jaki sposób konkretne decyzje zakupowe przyczyniają się chociażby do utrzymania wzrostu temperatury w granicach 1,5°C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej. Pakiet Visa Eco Benefits nie tylko daje wgląd w konkretne informacje, pozwalając monitorować wpływ wyborów konsumenckich na środowisko, lecz także pozwala konsumentom rekompensować ich ślad węglowy, chociażby przez zaangażowanie w projekty chroniące środowisko

Poza edukacyjnymi i merytorycznymi walorami płynącymi z pakietu, wydawcy kart mogą także wykorzystywać dodatkowe funkcje przewidziane w ramach usługi. Pakiet zakłada wykorzystanie przyjaznych środowisku materiałów, z których wykonane są karty, co możliwe jest dzięki współpracy z CPI Card Group. Ponadto użytkownicy kart Visa mogą przekazywać darowizny na rzecz organizacji zajmujących się ochroną środowiska, takich jak np. skupiająca się na zalesianiu organizacja pozarządowa One Tree Planted. Sami również mogą być nagradzani za zrównoważone zachowania, korzystając z programu benefitów dla posiadaczy kart.

Dbałość o zrównoważony rozwój to także jedna z największych możliwości dla branży finansowej, która dzięki narzędziom opisanym w Visa Eco Benefits stymulować może zmiany, edukując miliony konsumentów i umożliwiając im podejmowanie skutecznych działań na rzecz budowy zrównoważonej przyszłości.

Visa pracuje dla środowiska

W Visa zależy nam na przeciwdziałaniu zmianom klimatu, dlatego podtrzymujemy swoje zobowiązanie do współtworzenia nowej ery zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju gospodarczego. Jesteśmy organizacją o dużym wpływie na rozwój handlu w skali globalnej – mamy okazję pracować z klientami i partnerami na całym świecie, prowadząc wspólne działania pomagające wdrażać zrównoważony rozwój w ekosystemie płatności oraz wspierające wybory firm i posiadaczy kart w ramach transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Podchodzimy do tej kwestii bardzo poważnie, stąd nasze zobowiązanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku, czyli o dekadę wcześniej niż to zakłada porozumienie paryskie. Więcej na temat naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju piszemy na blogu Visa w Polsce.