W placówkach PKO można wykupić OC z Zieloną Kartą, Autocasco, NNW oraz Assistance. Po miesiącu od uruchomienia sprzedaży oferta dostępna jest już we wszystkich oddziałach banku. Jej cechą charakterystyczną jest możliwość zakupu – w ramach jednego pakietu – polis pochodzących od różnych ubezpieczycieli w jednym procesie sprzedażowym.

Warto dodać, że już od I kwartału 2019 roku ubezpieczenia komunikacyjne pojawią się także w aplikacji IKO.

Dopasuj ubezpieczenie do swoich potrzeb

Kupując ubezpieczenia komunikacyjne w PKO Banku Polskim można np. wybrać polisę OC u jednego ubezpieczyciela, a AC u innego. To nowość na polskim rynku, bo w standardowym procesie zakupowym polisy pakietowe kupuje się u tego samego ubezpieczyciela. Tu klienci mogą dowolnie łączyć te produkty pomiędzy towarzystwami, ale trzeba pamiętać, że zakres ochrony różni się od tego, który jest dostępny w standardowej ofercie ubezpieczycieli.

Różnice pomiędzy polisami dostępnymi za pośrednictwem PKO Banku Polskiego, a tymi, które można kupić bezpośrednio u ubezpieczycieli lub współpracujących z nimi agentów, wynikają z ujednolicenia produktów w ofercie bankowej.

Właściciel auta ma do dyspozycji polisy OC z Zieloną Kartą, AC, NNW i Assistance – z czego każda, poza OC, w trzech wariantach. Posiadacz auta w zależności od jego marki, roku produkcji może wybrać najbardziej optymalne dla siebie rozwiązanie kosztowe. Po wyborze opcji przez klienta, składka jest obliczana w kilka minut. Jest możliwy zakup polisy nawet z 6-miesięcznym wyprzedzeniem.