Oznacza to, że branża ubezpieczeniowa poszła w tym samym kierunku co sektor bankowy. Przypomnijmy, że w marcu bieżącego roku Związek Banków Polskich zaprezentował standard Polish Cloud. W pracach brali udział także Operator Chmury Krajowej i Accenture. Dodatkowo ze względu na pandemię COVID-19 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydłużył termin na dostosowanie się do wytycznych w sprawie chmury obliczeniowej. Banki i fintechy mają na to czas do 1 listopada 2020 r. To samo tyczy się firm ubezpieczeniowych.

Firmy ubezpieczeniowe będą miały własny standard chmury

Polska Izba Ubezpieczeń oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji powołały grupę roboczą, by wypracować uniwersalny standard chmury, który umożliwi ubezpieczycielom sprawne oraz bezpieczne wykorzystanie jej do realizacji celów biznesowych. Projekt realizuje zalecenia stawiane przez Komisję Nadzoru Finansowego, opublikowane w komunikacie dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej (link powyżej).

Projekt zakłada zaangażowanie firm ubezpieczeniowych, dostawców technologii, kancelarii prawnych, a także uwzględnia konsultacje z nadzorem ubezpieczeniowym. Dokument powstanie do listopada 2020.

– Chmura jest stosunkowo nowym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej. Przyniesie duże korzyści i zmieni funkcjonowanie organizacji. Jednak projekt standardu trzeba bardzo skrupulatnie przygotować i zaangażować do niego wiele podmiotów, przede wszystkim przedstawicieli firm, które już korzystają z rozwiązań chmurowych. Udział w pracach nad standardem chmury to ważne doświadczenie dla tych, którzy później będą wdrażać wypracowane teraz rozwiązania – mówi Mariusz Kuna, analityk PIU, szef działu Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową w PIU.

Korzyści z chmury obliczeniowej dla branży ubezpieczeń

Chmura oznacza redukcję kosztów utrzymania, zarządzania i konserwacji infrastruktury. Umożliwia także elastyczne podejście do wydatków operacyjnych. Do tego dochodzą korzyści z efektu skali, dzięki którym koszty utrzymania infrastruktury IT są niższe. Pozwala na zmniejszenie niepewności, jaka wiąże się z wdrażaniem nowych pomysłów. Migracja do chmury ułatwia szybsze tworzenie nowych usług oraz aplikacji, automatyzację procesów. Niskie początkowe nakłady inwestycyjne umożliwiają ograniczenie ryzyka finansowego związanego z realizacją projektów.

– W ostatnim czasie obserwowaliśmy przeciążenia sieci, rozwiązań VPN, systemów pracy zdalnej i grupowej. Jednocześnie można było zauważyć szybkie dostosowanie do zaistniałych warunków tych aplikacji, które stworzone zostały w architekturze „cloud native”. To umożliwiło ich niezwykle sprawne wyskalowanie. Wyniki naszego ubiegłorocznego badania Cloud Readiness Survey pokazują, że liderzy w wykorzystaniu chmury w sektorze ubezpieczeniowym osiągają ok. 30% redukcji kosztów IT. Pomimo to, tylko 56% przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej ubezpieczycieli przyznaje, że wdrożyło odpowiedni model operacyjny, aby wesprzeć migrację do chmury – mówi Łukasz Marczyk, Managing Director, Accenture.

– Chmura pozwoli ubezpieczycielom wyjść szerzej ze swoimi produktami czy usługami. Możliwe też, że bardziej skupią się na e-commerce czy doradztwie. Dodatkowo, przy właściwie zaprojektowanym systemie, chmura pozwoli zmniejszyć awarie i zachować ciągłość działania. Niewątpliwie opracowanie standardu, najlepsze praktyki, a także adaptacja bezpiecznych modeli wykorzystania chmury w sektorze ubezpieczeniowym pozytywnie wpłyną na proces wdrożenia chmury – dodaje Mariusz Chudy, Managing Director, Intelligent Cloud & Infrustructure, Accenture.