Gdy chodzi o stan wiedzy na temat świata finansów wśród przeciętnych obywateli, Polska wcale nie stoi wysoko jak mogłoby się wydawać. W interesie nas wszystkich leży zatem aby to zmienić. W ramach współpracy, zawartej pomiędzy UKNF, WPiA UW oraz Fundacją na Rzecz Innowacji Finansowych FinTech Polska, zrealizowany zostanie cykl konferencji popularyzujących wiedzę o rynku finansowym.

UKNF pozytywnie ocenia rządowe propozycje

W zaprezentowanej niedawno opinii, przedstawione przez Premiera propozycje stanowią skuteczną formę pomocy dla osób spłacających kredyty. Przede wszystkim chodzi tutaj o tych, którzy w wyniku wzrostu miesięcznych rat znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego bierze udział w opracowaniu rozwiązań regulacyjnych, docelowo służących wdrożeniu zaprezentowanego pakietu działań. Obejmuje on kilka kluczowych elementów wymienionych poniżej:

Po pierwsze, zaproponowano modyfikację zasad funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) oraz jego finansowe wzmocnienie. Zmiany te umożliwią jego szersze wykorzystanie przez spełniających kryteria kredytobiorców. Instrumenty zawarte w tej propozycji mają stworzyć skuteczny mechanizm wsparcia dla znaczącej grupy kredytobiorców. UKNF utrzymuje, że będzie to możliwe dzięki kapitałowym wzmocnieniu funduszu przez banki oraz odpowiednich zmianach operacyjnych w obszarze procedowania wniosków.

Po drugie, zaprezentowana została nowa postać tzw. wakacji kredytowych. Według UKNF ta formuła sprawdziła się jako działanie osłonowe w czasie pandemii i będzie kontynuowana. Wdrożenie tego rozwiązania powinno wpłynąć pozytywnie nie tylko na bezpieczeństwo finansowe kredytobiorców, lecz także przełożyć się na ogólny wzrost odporności i bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego w dłuższej perspektywie.

Po trzecie, zaproponowano przyspieszenie planowanego zastąpienia wskaźnika WIBOR nowym, alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym opartym o oprocentowanie transakcji finansowych w terminie O/N (overnight). Będzie to odpowiadało rozwiązaniom funkcjonującym na najbardziej rozwiniętych rynkach finansowych. Nowy wskaźnik będzie obliczany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne (BMR). Działanie to będzie realizował administrator posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Zaprezentowane rozwiązania stanowią w ocenie Urzędu KNF kompleksowy pakiet, równoważący interesy uczestników rynku finansowego. Mają one pozwolić klientom banków na bezpieczne przejście przez ewentualne czasowe trudności w płatnościach kredytowych, długofalowo zapewniając stabilność sektora bankowego.

Urząd KNF oczekuje także, że wszelkie działania, niezbędne do rozpoczęcia opracowywania nowego wskaźnika, będzie realizował odpowiedni administrator. Ma się to odbywać we współpracy z sektorem bankowym w możliwie najkrótszym czasie. UKNF zależy również na rozwiązaniach awaryjnych – na wypadek braku prac nad takim wskaźnikiem w zakreślonym terminie.