Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim czasie mocno stawia na inicjatywy edukujące na temat FinTech. Na początku roku została uruchomiona platforma e-learningowa KNF, na której udostępniane są bezpłatne kursy. Z kolei teraz Urząd poinformował o zawarciu porozumienia w sprawie kolejnych działań edukacyjnych.

Współpraca UKNF z WPiA UW oraz fundacją FinTech Poland

Zawarte porozumienie zakłada przeprowadzenie wspólnych konferencji naukowych. W komunikacie podano, że obecna sytuacja międzynarodowa wymaga zwrócenia uwagi na temat cyberbezpieczeństwa. Podkreślono przy tym, że zagadnienie to ma wpływ na wiele aspektów codziennego życia, zwłaszcza tych związanych z finansami.

Wspólne działania edukacyjne mają za zadanie podnieść wśród studentów poziom świadomości związanej z wyzwaniami nadzorczymi i regulacyjnymi dla rynku innowacji finansowych, w tym zagrożeń cyberprzestępczością – podano w komunikacie.

Konferencje mają odbyć się w Warszawie. Na stronie wydarzenia zostanie także udostępniona transmisja online. UKNF podkreśla, że współpraca pomiędzy trzema instytucjami zagwarantuje zaangażowanie w projekt wysokiej klasy ekspertów, co zapewni odpowiednią jakość merytoryczną konferencji.