Pakiet MiFID II został opracowany z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa rynku finansowego Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęcono ochronie inwestorów w relacji z profesjonalnymi uczestnikami rynku – firmami inwestycyjnymi – czytamy w stanowisku.

Stanowisko UKNF w sprawie kontaktów z klientami firm inwestycyjnych

Jednym z narzędzi, służącym do realizacji założeń wskazanych powyżej jest wymóg utrwalania kontaktów pomiędzy inwestorami a firmą inwestycyjną. Wymóg ten ma gwarantować, że firmy inwestycyjne wykonują nałożone na nie obowiązki w zakresie komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami, jak również umożliwiać organowi nadzoru kontrolę tego obszaru – zwraca uwagę UKNF.

Opublikowany wczoraj dokument liczy 10 stron. Został podzielony na takie sekcje jak:

  • Regulacje nakładające na firmy inwestycyjne obowiązki związane z rejestracją kontaktów z klientami,
  • Rejestracja kontaktów z klientami z wykorzystaniem środków komunikowania na odległość,
  • Utrwalanie kontaktów z klientami – bezpośrednia obecność klienta,
  • Kontrola wewnętrzna realizacji obowiązków utrwalania kontaktów z klientami.

Pełne stanowisko UKNF w sprawie utrwalania kontaktów z klientami firm inwestycyjnych można pobrać tutaj.

Na co zwraca uwagę UKNF?

Przykładowo w punkcie drugim czytamy, że firma inwestycyjna jest zobowiązana do nagrywania wszystkich rozmów telefonicznych, które mogą prowadzić do świadczenia jednej z usług maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–5 u.o.i.f. i rejestrowania takich rozmów w całości. Dodatkowo w przypadku rozmów telefonicznych, pracownik nie powinien mieć możliwości włączania czy wyłączania funkcji nagrywania w wybranym przez niego momencie.

UKNF zwraca także uwagę na sektor bankowy. W stanowisku czytamy, że klienci banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 u.o.i.f., klienci obsługiwani przez pracowników lub agentów firmy inwestycyjnej, często w trakcie jednej rozmowy prowadzonej na odległość są obsługiwani zarówno w zakresie produktów bankowych, ubezpieczeniowych, jak i produktów czy usług inwestycyjnych. W trakcie rozmowy o produkcie bankowym klient lub pracownik banku mogą przejść do rozmowy o instrumentach finansowych, elementy te mogą się także przeplatać w trakcie rozmowy.