Jak powinna wyglądać reklama zbiórek crowdfundingowych? UKNF publikuje „wskazówki”

Powodzenie zbiórek crowdfundingowych w dużej mierze skorelowane jest z kampanią reklamową. Niedawna zmiana regulacji europejskich przynosi istotne zmiany dla platform crowdfundingowych i inwestorów – podniesiono m.in. limity emisji do 5 mln EUR. To już całkiem spore pieniądze, dlatego dbałość o jakość reklamy oferty nabiera istotniejszego znaczenia, zwłaszcza w kontekście spodziewanego wzrostu popularności pozyskiwania finansowania za pośrednictwem platform crowdfundingowych.

UKNF zwraca uwagę, że akcje reklamowe dotyczą nie tylko samej działalności emitenta, czyli firmy poszukującej finansowania za pośrednictwem platformy crowdfundingowej, ale też oferowanych przez nią papierów wartościowych.

UKNF zauważa także, że coraz większą rolę w reklamie zbiórek odgrywają social media chociaż praktyka wskazuje, że zasadnicza część reklam prowadzona jest na stronach internetowych przygotowanych specjalnie na potrzeby emisji.

Rzetelność, transparentność i odpowiedzialność za równy dostęp do informacji

W materiale UKNF zwrócono uwagę, że emitenci powinni informować inwestorów, że zamieszczone materiały na stronie oferty i mediach społecznościowych mają charakter reklamowy, a decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o dane zawarte w dokumencie ofertowym. 

UKNF przypomina także, że reklama powinna być rzetelna i spójna z treścią oferty. Prowadzenie reklamy, która wprowadza w błąd bowiem może zostać zakwalifikowana jako czyn nieuczciwej konkurencji. Urząd przypomina także o tym, że nadzór nad sposobem reklamowania ofert publicznych papierów wartościowych to nieodłączny element funkcji nadzorczej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Materiał edukacyjny dostępny na stronie UKNF podzielono na 8 sekcji. Wskazówki dotyczą rzetelnej informacji, jasne komunikacji, prawdziwych intencji i wpływu inwestorów na spółkę, realnego zysku, zasad wyjścia z inwestycji, rzeczywistego czasu na złożenie zapisu, transparentności i zasad komunikacji na forum dyskusyjnym (np. dodatkowe dokumenty udostępniane pomiędzy uczestnikami dyskusji powinny być niezwłocznie przekazywane do wiadomości ogółu).

/Fintek.pl