Program jest adresowany przede wszystkim dla osób pracujących w instytucjach finansowych, które chcą uzyskać wiedzę dotyczącą FinTech oraz pozyskać umiejętności praktyczne związane z technologiami finansowymi, a także dla młodych przedsiębiorców, zapewniając im wsparcie w zakresie kształtowania własnych przedsięwzięć związanych z FinTech.

Studia FinTech na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Na podyplomowe studia FinTech na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu aplikować można pod tym linkiem: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.574.1186.html.

Koszt uczestnictwa wynosi 6900 PLN. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 4 raty bez dodatkowych kosztów. Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi jednak 5520 PLN.

W programie zajęć znajdziemy takie przedmioty jak „Regulacje FinTech w Polsce, Europie i na świecie – ujęcie jakościowe i ilościowe”, „Finansowanie spółek FinTech”, „Współpraca spółek FinTech z bankami”, czy „Sztuczna inteligencja (AI) w finansach”.

Program  dotyczy również takich zagadnień jak InusrTech, PayTech, Robo-advice, LendTech, RegTech, kryptowaktywa, czy blockchain. Pełny program studiów wraz z wymiarem godzin poniżej na schemacie:

Studia podyplomowe Poznan

Druga, zdalna edycja studiów FinTech

Kierownikiem studiów jest Prof. UEP dr. hab. Krzysztof Waliszewski z Katedry Pieniądza i Bankowości, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru nowoczesnych technologii w finansach, w tym aplikacji PFM, robo-advice i FinTech.

Studia trwają dwa semestry obejmujące 160 godzin. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem studiów. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online – za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną na platformie Zoom), niezależnie od sytuacji epidemicznej w Polsce, co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdy do Poznania. Większość zajęć jest prowadzona w formie warsztatowej, dzięki czemu uczestnicy studiów mogą zadawać pytania prowadzącym na nurtujące ich zagadnienia.

Wykładowcami na studiach są zarówno naukowcy, jak i w większości praktycy reprezentujący różne obszary ekosystemu FinTech. Wśród naukowców można wymienić następujące osoby:

 • Prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski – Kierownik studiów
 • Prof. Włodzimierz Szpringer
 • Prof. Edyta Rutkowska-Tomaszewska
 • Prof. Paweł Marszałek
 • Prof. Anna Iwańczuk-Kaliska
 • Prof. Wojciech Cellary
 • Prof. Jacek Lisowski
 • Prof. Henryk Mruk
 • Prof. Edyta Małecka-Ziembińska
 • dr Anna Warchlewska

Wśród wykładowców-praktyków można wymienić następujące osoby:

 • Dr Michal Nowakowski, PhD, NGL Legal
 • Milosz Brakonieck,  Obserwatorium.biz
 • Dr Michał Macierzyński, PhD, PKO Bank Polski
 • Michal Lukasik, Kontomatik
 • Monika Charamsa, Oney
 • Adrian Kurowski Visa
 • Łukasz Piechowiak, Fundacja Lendtech, Shoper
 • Przemysław Barankiewicz, CFA Finax Inteligentne Inwestowanie
 • Marta Zięba Szklarska, Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP Polska
 • Maciej Wolański, Point72
 • Dr Pawel Widawski, Fundacja FinTech Poland
 • Karol Sadaj, Aion Bank
 • Edyta Barmentloo, BeConsultancy
 • Zbigniew Wiliński, Komisja Nadzoru Finansowego
 • Tomasz Hadzik PayPo
 • Tomasz Limiszewski, BitClude.