Wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wymogło na społeczeństwie zmianę podejścia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Wpłynęło to również na ogromny rozwój technologii, który zmodyfikował zarówno obszar ekonomii, jak i gospodarki. Dynamicznie zmieniający się rynek doprowadził do przekształcenia dotychczasowych usług, odpowiadając tym samym na nowe potrzeby konsumentów.

Digitalizacja usług prawnych

Pandemia i będące jej następstwem obostrzenia wymusiły zmiany na rynku usług w wyniku czego większość z nich dostępnych jest dziś w formie online, np. e-podatki, czy telewizyty lekarskie. Proces digitalizacji usług związany jest nie tylko z ograniczeniami w ich dostępie w czasie lockdownu, ale także z ekonomią współdzielenia, obecnie najbardziej postępowym modelem biznesowym ukształtowanym w historii ekonomii. Model oparty jest na cyfryzacji, a jego narzędzia to aplikacje mobilne, których celem jest kojarzenie podmiotów posiadających produkt lub oferujących usługę oraz ich użytkowników.

W odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość oraz wysokie zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi prawnicze powstało Lexly – aplikacja mobilna oferująca natychmiastowy dostęp do usług wyspecjalizowanych prawników niezależnie od czasu i miejsca, w którym korzystający aktualnie przebywa. Celem aplikacji jest zwiększanie świadomości prawnej wśród Polaków, jak również upowszechnienie i ułatwienie dostępu do usług prawniczych.

Forum internetowe = źródło fake newsów prawnych

Społeczeństwo wciąż nie jest w pełni świadome negatywnych konsekwencji będących efektem zawierzenia internetowym forom, serwisom, czy też niekompetentnym osobom. Każdego dnia zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy zmagają się z wątpliwościami związanymi z obowiązującymi przepisami prawa, dlatego Lexly to nie tylko rozwiązanie dla przeciętnego Kowalskiego, ale i przedsiębiorców. Poprzez szerokie spektrum działania chcemy pokazać, że dzięki aplikacji mobilnej Lexly każdy z nas może uzyskać poradę prawną niezwłocznie od chwili jej zamówienia i uniknąć niekorzystnych następstw prawnych – komentuje Mateusz Januś, prezes Lexly.

Ogólnodostępne badania wskazują, iż istotnym dla społeczeństwa zastrzeżeniem do korzystania z profesjonalnych usług prawnych jest brak znajomości kosztów lub zbyt wysokie koszty porady prawnej. Kolejnym wskazywanym problemem jest długi czas oczekiwania na specjalistę, niejednokrotnie prowadzącym do negatywnych skutków związanych z niepodjęciem odpowiednich działań zapobiegawczych w wymaganym czasie.

Obecnie preferowane są usługi dostępne ad hoc, zważywszy na to, iż wiele zagadnień prawnych podlega dynamicznym zmianom, wymagającym natychmiastowej reakcji.

– Aplikacja Lexly niweluje nie tylko wątpliwości związane z kosztami usług prawnych, ale i oferuje dostęp do specjalistów „od ręki”. Wychodzimy naprzeciw potrzebom i trendom społecznym, upraszczając tym samym codzienne funkcjonowanie – dodaje Mateusz Januś, prezes Lexly.

/Informacja prasowa