Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem nowa wersja ustawy o usługach płatniczych niebawem trafi do Senatu. Zmiany w prawie są potrzebne, aby zaimplementować do polskiego prawa unijną dyrektywę PSD2, która powinna zacząć obowiązywać już od stycznia bieżącego roku.

Czytaj także: Bank Pocztowy na sprzedaż. Kto go kupi?

PSD2 coraz bliżej – co zmienią nowe przepisy?

Polska nie jest jedynym krajem, który nie wyrobił się z wprowadzeniem dyrektywy do prawa krajowego. Warto też przypomnieć, że w zeszłym tygodniu Komisja Europejska opublikowała tak zwane RTS-y, czyli regulacyjne standardy techniczne dotyczące PSD2. Są to zapisy dotyczące na przykład silnego uwierzytelniania, czy screen scrapingu – czyli zasad dostępy firm trzecich do rachunku klienta. Więcej na temat RTS-ów można przeczytać tutaj – Wiemy coraz więcej o PSD2. Komisja Europejska publikuje RTS-y.

PSD2 opiera się przede wszystkim na wprowadzeniu dwóch nowych usług, które będą mogły być świadczone przez podmioty trzecie (TPP):

  • usługę inicjowania transakcji płatniczej (Payment Initiation Service, PIS) – to usługa polegająca na udzieleniu jej dostawcy dostępu do rachunku online płatnika w celu sprawdzenia dostępności środków pieniężnych, a następnie zainicjowania płatności (w jego imieniu), po czym przedstawienie płatnikowi informacji o dokonaniu płatności;
  • usługę dostępu do informacji o rachunku (Account Information Service, AIS) – dostawca świadczący tę usługę zapewni klientowi zagregowane informacje online o co najmniej jednym lub kilku rachunkach płatniczych, prowadzonych przez jednego lub kilku dostawców usług płatniczych; w ten sposób użytkownik będzie miał możliwość łatwego zarządzania swoimi finansami osobistymi na jednej platformie usług – niezależnie od posiadania rachunków bankowych w różnych instytucjach finansowych.

W projekcie pojawia się także kwestia silnego uwierzytelniania Oznacza to, że  aby zainicjować płatność konieczna będzie identyfikacja klienta za pomocą co najmniej dwóch niezależnych metod uwierzytelnienia, np. jednocześnie za pomocą kodu SMS i rozwiązań biometrycznych. Więcej o zmianach, które niesie ze sobą PSD2 można przeczytać tutaj – PSD2 coraz bliżej. Rząd przyjął projekt ustawy.