Wehikuł inwestycyjny VIGO Ventures został stworzony przez prywatną firmę inwestycyjną Warsaw Equity Group i spółkę technologiczną VIGO System, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rosnące zapotrzebowanie

Z kolei zespół założycielski PhotonIP pracuje w branży fotoniki od lat 90. XX wieku. Wywodzi się z Uniwersytetu Technologicznego w Eindhoven – jednego z najlepszych na świecie ośrodków badawczych w obszarze fotoniki zintegrowanej. Rozwiązania z dziedziny, w której działa PhotonIP stosowane są w branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, w produkcji elektroniki typu wearables czy w centrach danych.

Od kilku lat widać w przemyśle rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane i zminiaturyzowane fotoniczne układy scalone. Urządzenia te wykorzystują światło (fotony) do przekazywania informacji, w odróżnieniu do obecnie powszechnie stosowanych elektronicznych układów scalonych, działających w oparciu o elektrony.

Klasyczne chipy elektroniczne mają ograniczenia w zakresie ilości przesyłanych informacji czy ograniczenia materiałowe – przegrzewają się, a przez to są nieprecyzyjne. Fotoniczne układy scalone są pozbawione tych wad, lecz integracja takich urządzeń w produkcji masowej ciągle stanowi wyzwanie.

Wąska specjalizacja i punkty przecięcia VIGO Ventures

VIGO Ventures od początku stawia na projekty związane z deep tech i fotoniką. Pod koniec 2021 roku zainwestował w Deep Detection – hiszpański startup rozwijający multispektralne kamery x-ray, wykorzystujące promienie rentgenowskie.

W portfolio firmy znajdują się również m.in.: spółka Fluence (rozwijająca lasery femtosekundowe), KSM Vision (tworząca inteligentne systemy optyczne do przemysłowej kontroli jakości) i QustomDot (belgijska spółka rozwijająca przyjazną środowisku technologię kropek kwantowych).

Według MarketsandMarkets, globalny rynek fotoniki do 2025 roku osiągnie wartość niemal 838 miliardów dolarów. Prognoza przewiduje, że średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) w latach 2020-2025 wyniesie ponad 7 proc.