Waluty cyfrowe z pewnością będą w przyszłości odgrywać znaczącą rolę w przesyłaniu pieniędzy. W wywiadzie opublikowanym na oficjalnym blogu Visy, Maike Hornung, Europe Crypto & Global CBDC Strategy Lead w Visa, przedstawiła czytelnikom następujące wnioski:

Banki centralne zdominują waluty cyfrowe

Już od jakiegoś czasu państwowe instytucje finansowe różnych krajów na całym świecie prowadzą prace nad własnymi CBDC. Mają one stanowić w pełni cyfrowe aktywo banków centralnych, które będzie mogło być wykorzystywane zarówno przez konsumentów, sprzedawców jak i korporacje.

Oczywiście, dzisiaj jeszcze nie używamy CBDC na co dzień, ale może się to zmienić już w nieodległej przyszłości. W nadchodzących latach wiele banków centralnych będzie zapewne prowadzić prace nad przydatnością jakiejś formy cyfrowego rejestru. Co to konkretnie oznacza?

Mniej więcej tyle, że banki centralne szukają obecnie rozwiązań technologicznych uwzględniających przeróżne czynniki oraz parametry. Chodzi tu np. o potrzeby rządów, wymogi rynkowe, czy standardy regulacyjne poszczególnych krajów.

Ekosystem płatniczy będzie bardzo złożony

Z jednej strony, jak zauważa Maike Hornung, tego rodzaju innowacje mogą wzmocnić bezpieczeństwo i odporność krajowej sieci płatniczej. Z drugiej jednak, należy pamiętać, że zastosowanie tak nowoczesnych technologii wiąże się ze zwiększeniem złożoności ekosystemu płatniczego. Wraz z rosnącą liczbą CBDC, instytucje finansowe będą napotykać przeróżne wyzwania wynikające z braku interoperacyjności.

W oczach ekspertki właśnie to zdaje się być kluczową zagwozdką dla omawianego sektora w przeciągu najbliższych lat. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że Visa decydując się na publikację takiego wywiadu od razu poinformowała, że posiada koncept i wizję rozwiązania powyższego problemu.

— W ramach prowadzonych przez nas badań w tym obszarze, zaproponowaliśmy rozwiązanie oparte o model piasta-szprychy. Zapewni to interoperacyjność pomiędzy różnymi sieciami blockchain. Tak właśnie powstała nasza nowa koncepcja o nazwie „Universal Payment Channel” — opisuje genezę projektu Europe Crypto & Global CBDC Strategy Lead w Visa.

Visa tworzy uniwersalny adapter do blockchainów

W skrócie chodzi o to, że UPC ma umożliwić płynny przesył pieniądza cyfrowego pomiędzy różnymi sieciami. Omawiana technologia będzie mogła łączyć wszystkie blockchainy m.in. poprzez specjalnie stworzone do tego celu kanały płatnicze. Brzmi całkiem rozsądnie, czyż nie?

Zgodnie z koncepcją, transakcje trafią następnie do zabezpieczonego kanału komunikacyjnego – utworzonego pomiędzy wysyłającym, a otrzymującym płatność. Dzięki takiemu podejściu zwiększyć ma  się np. przepustowość dokonywanych transakcji.

Maike Hornung podkreśliła także, że przyjęty model koncepcji pozwoli na przyłączanie nowych kanałów płatności do piasty UPC. W przyszłości rozwiązanie ma także umożliwiać nowe oraz innowacyjne sposoby przesyłania płatności.