Celem pierwszego programu o wartości 10 mln dolarów jest natychmiastowa pomoc organizacjom charytatywnym, które zostały w pierwszej kolejności dotknięte pandemią COVID-19. Działają one w obszarach takich, jak zdrowie publiczne i pomoc żywnościowa w pięciu regionach, w których Visa prowadzi działalność: Ameryka Północna, Ameryka Łacińska i Karaiby, Europa, Azja i Pacyfik, Bliski Wschód i Afryka.

Wiele społeczności pilnie potrzebuje wsparcia

– W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 wiele społeczności coraz dotkliwiej odczuwa skutki epidemii i pilnie potrzebuje naszego wsparcia – powiedział Al Kelly, dyrektor generalny i prezes Visa. – Jako globalna firma, która prowadzi działalność o bardzo lokalnym charakterze, wyraźnie dostrzegamy te potrzeby. Będziemy się także angażować w działania na rzecz odbudowy i pobudzenia gospodarek w dłuższej perspektywie, co wynika z misji Visa wspierania rozwoju przedsiębiorców, firm i całych gospodarek.

200 mln dolarów na wsparcie firm

Drugi program w wysokości 200 mln dolarów będzie obejmował rozłożone na pięć lat strategiczne wsparcie dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania roli kobiet w gospodarce. Ta inicjatywa jest rozwinięciem wieloletnich działań Visa i Visa Foundation wspierających drobnych przedsiębiorców i przedsiębiorczynie na całym świecie. Środki finansowe zostaną przekazane przez fundację organizacjom pozarządowym oraz partnerom inwestycyjnym, aby wesprzeć ich działania na rzecz tej grupy przedsiębiorców.

Małe i mikro firmy stanowią trzon globalnej gospodarki – to ponad 90% wszystkich firm na świecie, odpowiadających za 50% do 60% globalnego zatrudnienia. Roczny deficyt finansowania małych firm i mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety wynosi 300 mld dolarów. Przewiduje się, że kwota ta będzie się zwiększać w związku z destabilizacją gospodarek spowodowaną przez COVID-19 .

– W obecnej sytuacji nasze wsparcie dla małych firm, które napędzają wzrost gospodarczy, musi być większe niż kiedykolwiek wcześniej, podkreśla Al Kelly. – Wiele małych firm i mikroprzedsiębiorstw jest prowadzonych przez kobiety, więc pomoc skierowana właśnie do nich przyniesie efekt domina, wzmacniając ich pozycję w gospodarce, co w naszej ocenie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów osiągnięcia równości płci, ograniczenia ubóstwa i dalszego rozwoju gospodarczego sprzyjającego inkluzywności.

Pomoc trafi do każdego regionu, w którym Visa prowadzi działalność

W ramach wsparcia w łącznej wysokości 200 mln dolarów, Visa Foundation w każdym regionie, w którym Visa prowadzi działalność, przekaże dotacje opiewające na kwotę 60 mln dolarów na rzecz organizacji pozarządowych wspierających małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa, z których wiele prowadzonych jest przez kobiety. Fundacja przeznaczy również 140 mln dolarów na współpracę z partnerami inwestycyjnymi, których działania przekładają się na finansowy i społeczny rozwój drobnych przedsiębiorstw.

– Dodatkowe środki w wysokości 200 mln dolarów to przykład naszego nieustannego zaangażowania w rozwój małych firm i mikroprzedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na te prowadzone przez kobiety – powiedział Graham Macmillan, prezes Visa Foundation. – Dobra sytuacja kobiet przekłada się dobrobyt całej społeczności. To szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy globalna gospodarka potrzebuje odbudować się i stanąć na nogi.

Więcej informacji:

 O Visa Foundation

Visa Foundation działa na rzecz budowy gospodarek nastawionych na inkluzywność, w których przedsiębiorcy, firmy i lokalne społeczności mogą się swobodnie rozwijać. Fundacja wspiera małe i mikroprzedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety poprzez program dotacji i inwestycji. Organizacja pomaga również zaspokoić bardziej ogólne potrzeby społeczności oraz zapewnia pomoc humanitarną w obszarach dotkniętych kryzysem. Fundacja została zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych jako podmiot spełniający wymagania art. 501(c)(3) Kodeksu Stanów Zjednoczonych.