Fintech został wyceniony na 700 mln funtów, ale sama kwota przejęcia będzie mniejsza, ponieważ Visa posiada już część udziałów w spółce. Przykładowo w styczniu 2021 roku Visa uczestniczyła w rundzie inwestycyjnej przeprowadzonej przez Currencycloud, w której fintech pozyskał 80 mln dolarów. W dofinansowaniu udział wzięli także BNP Paribas i Siam Commercial Bank.

Fintech Currencycloud zostanie przejęty przez Visa

Platforma Currencycloud jest oparta na chmurze i oferuje szeroki zestaw API dla banków i fintechów. Interfejsy umożliwiają świadczenie usług z zakresu wymiany walut, takich jak portfele wielowalutowe, zarządzanie kontami wirtualnymi, czy powiadomienia w czasie rzeczywistym o transakcjach wymiany walut. Currencycloud współpracuje z blisko 500 bankami i firmami technologicznymi, które swoim zasięgiem obejmują 180 państw.

Po akwizycji Currencycloud zachowa obecny zespół managerów, a siedziba spółki pozostanie w Londynie. Aby cała transakcja doszła do skutku Visa musi otrzymać stosowne zgody regulatorów.

To kolejne przejęcie przeprowadzone przez Visa – wcześniej ogłoszono akwizycję fintechu Tink za kwotę 1,8 mld EUR. Spółka oferuje rozwiązania z zakresu otwartej bankowości. Decyzja o zakupie Tink nastąpiła po nieudanej próbie przejęcia jego amerykańskiego rywala – czyli firmy Plaid.