Visa ogłosiła dzisiaj, że wsparła w cyfrowej transformacji około 16 milionów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na całym świecie. Stanowi to nieco ponad 30% celu, jaki Visa wyznaczyła sobie w ramach wieloletniej inicjatywy zmierzającej do ucyfrowienia 50 milionów MŚP.

Program wsparcia od Visy

Od początku pandemii Visa uruchomiła programy wsparcia od Dubaju po Waszyngton, by pomóc małym firmom zacząć akceptować cyfrowe płatności i zwiększyć ich dostęp do gospodarki cyfrowej. Jak wynika z 5. edycji opublikowanego dzisiaj globalnego raportu Visa Back to Business, MŚP muszą coraz szybciej wdrażać cyfrowe rozwiązania, gdyż 68% konsumentów uważa, że COVID-19 trwale zmienił sposób, w jaki będą dokonywać płatności.

-W pandemii żyjemy od 19 miesięcy i możemy już dostrzec, że lepiej poradziły sobie z nią małe firmy, które wdrożyły rozwiązania umożliwiające handel internetowy i sprzedaż transgraniczną. Jednak dzisiaj nie chodzi już wyłącznie o przystosowanie się do panujących okoliczności i przetrwanie. Z nadzieją patrzymy na licznie powstające biznesy i w miarę jak krok po kroku zbliżamy się do ucyfrowienia 50 milionów MŚP, pomagamy również przedsiębiorcom od razu zaistnieć w cyfrowym świecie – mówi Katarzyna Zubrzycka, dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa.

Raport Visa Back to Business: globalny barometr preferencji płatniczych

Globalny raport Visa Back to Business przedstawia wnioski z badania właścicieli MŚP oraz ich klientów i obejmuje okres od początku pandemii. Podczas pięciu dotychczasowych edycji Visa przebadała nastroje panujące wśród respondentów. Wnioski płynące z najnowszego badania pozwalają dostrzec szansę gospodarczego rozwoju, jaką daje połączenie MŚP, lokalnych społeczności i technologii:

MŚP wciąż pracują nad odpowiadaniem na oczekiwania klientów: Pandemia dramatycznie pogłębiła obawy klientów związane z fizycznym kontaktem z gotówką i terminalami, zwiększając ich skłonność do płacenia zbliżeniowo. 74% MŚP na całym świecie spodziewa się, że klienci dalej będą preferować płatności zbliżeniowe przynajmniej w stopniu zbliżonym do dotychczasowego, przy czym 40% MŚP uznaje umożliwienie dokonywania płatności zbliżeniowych za jedną z głównych inwestycji, które mają być odpowiedzią na oczekiwania klientów.

Płatności zbliżeniowe jako przewaga konkurencyjna

Sklepy, które nie akceptują płatności zbliżeniowych, mogą w rezultacie ponieść większe ryzyko utraty klientów. 44% konsumentów deklaruje, że nie będzie robić zakupów w sklepie, który oferuje wyłącznie metody płatności wymagające kontaktu z kasjerem lub urządzeniem, z którego korzystają inne osoby.

Rok temu, w czasie pandemii, zaledwie 17% MŚP w USA zaczęło po raz pierwszy sprzedawać produkty i usługi przez internet, a obecnie 57% spodziewa się prowadzić taką sprzedaż w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Jednak wiele badanych MŚP zauważa, że zmiana ta niesie za sobą nowe wyzwania – przede wszystkim konieczność zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa danych (33%), koszty inwestycji w infrastrukturę cyfrową (31%) oraz ograniczony kontakt osobisty z klientami (30%).

Szanse dla nowych MŚP, które odnajdują się w świecie cyfrowym: Choć 54% MŚP określa ubiegły rok jako pełen wyzwań dla ich biznesów, 46% postrzega go jako okazję do rozwoju, co stanowi wzrost w stosunku do listopada 2020 r., kiedy takiej odpowiedzi udzieliło 38% respondentów. Badani, którzy wskazywali ubiegły rok jako szansę do rozwoju, skupili się na wprowadzaniu nowych produktów (37%) i poszerzaniu kanałów sprzedaży (34%), przy czym 23% rozpoczęło zupełnie nową działalność.

Otwarcie dostępu do gospodarki cyfrowej

Visa dostrzega ogromne korzyści, jakie większa cyfryzacja handlu może zapewnić małym firmom. Dlatego poprzez swój wieloletni program wsparcia 50 milionów MŚP w zakresie ucyfrowienia ich działalności, stara się im umożliwić równiejszy i bardziej inkluzywny dostęp do możliwości stwarzanych przez nowe technologie. W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 roku do programu zgłosiło się 3,4 miliona nowych firm z USA, dlatego Visa skupia swoje wysiłki na tym, aby już istniejące i nowo powstałe drobne biznesy były dobrze przygotowane do przejścia w cyfrową przyszłość i zmieniające się potrzeby konsumentów.

Visa przeznaczyła ponad milion dolarów w lokalnych grantach dla amerykańskich MŚP, którzy zostali w różnym stopniu dotknięci pandemią, wysłała Small Business Street Teams do ponad 900 000 firm na 18 rynkach, a także zmieniła sposób akceptowania płatności na 49 rynkach za pomocą rozwiązania Visa Tap to Phone, które umożliwia sprzedawcom przyjmowanie płatności zbliżeniowych przy pomocy prostej aplikacji na smartfonie. W Polsce Visa wspomaga Fundację Polska Bezgotówkowa – nie tylko finansowo, ale również swoją wiedzą i doświadczeniem. W ramach prowadzonego przez Fundację programu przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy mogą bezpłatnie korzystać z terminali obsługujących płatności zbliżeniowe. Dzięki tej inicjatywie w całym kraju zainstalowano już ponad 400 000 terminali, a konsumenci mogą w nich wygodnie płacić zbliżeniowo.

Visa rozbudowała również swoją globalną platformę edukacji cyfrowej dla przedsiębiorców, Practical Business Skills, która zapewnia bezpłatne materiały edukacyjne właścicielom MŚP oraz wspiera cyfrową transformację ich biznesów. Działania te wynikają z 5-letniego zobowiązania Visa Foundation wynoszącego 200 mln dolarów, które zostało podjęte w 2020 roku, aby wspierać drobnych przedsiębiorców na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem promowania rozwoju kobiet w biznesie. W Polsce Visa została partnerem programu „TOP Women w e-biznesie” założonego przez Fundację Kobiety e-Biznesu. Jego celem jest edukacja uczestniczek w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej i korzystania z najbardziej potrzebnych narzędzi do prowadzenia biznesu w internecie.