Instytucje finansowe mają coraz więcej powodów, aby zaangażować się w obszar kryptowalut. Jak wynika z nowego globalnego badania Visa, niemal 40% posiadaczy cyfrowych walut zadeklarowało, że mogą zmienić swój główny bank na ten, który zaoferuje im produkty kryptowalutowe.

Visa współpracuje z ponad 60 platformami kryptowalutowymi

Zrozumienie ekosystemu kryptowalut to istotny pierwszy krok dla instytucji finansowych chcących przyciągnąć lub zatrzymać klientów ofertą kryptowalutową, sprzedawców zainteresowanych wejściem na rynek NFT czy banków centralnych zajmujących się walutami cyfrowymi.

Visa współpracuje z ponad 60 platformami kryptowalutowymi, a jej sieć składa się z konsultantów i ekspertów ds. produktu. Pomaga ona instytucjom finansowym w ocenie możliwości związanych kryptowalutami i opracowaniu konkretnych strategii. Wsparcie dotyczy także prowadzenia programów pilotażowych obejmujących nowe doświadczenia użytkownika i innowacje, do których należą system nagród opartych na kryptowalutach czy portfele konsumenckie zintegrowane z CBDC.

– W ciągu ostatniego roku zaobserwowaliśmy faktyczną zmianę w nastawieniu naszych klientów – od chęci bliższego przyjrzenia się kryptowalutom i eksperymentowania, do budowania strategii i wizji rozwoju produktu – powiedział Szymon Staśczak, dyrektor działu konsultingu i analiz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Visa.

Jakie postawy względem kryptowalut mają konsumenci?

Nowe globalne badania Visa udowadniają wysoki poziom świadomości i akceptacji kryptowalut wśród konsumentów na całym świecie. Powoduje to, że klienci marki są coraz bardziej zainteresowani tworzeniem rozwiązań związanych z kryptowalutami. Według badania Visa, “The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage”, niemal jedna trzecia respondentów używała kryptowalut w sposób bezpośredni – jako instrumentu inwestycyjnego albo środka wymiany pieniędzy.

Co więcej, niemal 40% ankietowanych posiadaczy kryptowalut zadeklarowało, że byłoby prawdopodobne lub bardzo prawdopodobne, że zmieniliby bank na taki, który w najbliższych 12 miesiącach zaoferowałby im produkty związane z cyfrowymi walutami.

Badanie Visa objęło ponad 6 000 osób podejmujących decyzje finansowe na ośmiu rynkach (Argentyna, Australia, Brazylia, Niemcy, Hong Kong, RPA, UK i USA).

Najważniejsze wnioski z badania Visa na temat kryptowalut:

  • Nagłówki medialne o kryptowalutach mają siłę przebicia. Świadomość czym są kryptowaluty jest niemal powszechna – słyszało o nich niemal 94% uczestników badania odpowiedzialnych za finanse w swoich gospodarstwach domowych.
  • Znacząca grupa korzysta z kryptowalut lub w nie inwestuje. Kryptowaluty posiada lub wykorzystuje prawie jedna trzecia dorosłych osób świadomych ich istnienia. Ponadto większość z tych osób (62%) stwierdziła, że korzysta z kryptowalut częściej niż w poprzednim roku.
  • Kryptowaluty są popularniejsze na rynkach wschodzących. Na tego rodzaju rynkach posiada je lub wykorzystuje 37% ankietowanych konsumentów świadomych ich istnienia. Na rynkach rozwiniętych odsetek ten wynosi 29%.
  • Główną motywacją jest chęć bogacenia się oraz przekonanie, że kryptowaluty są przyszłością usług finansowych. Najczęstszą motywacją do posiadania i korzystania
    z kryptowalut jest przekonanie, iż są one “przyszłością finansów” (42%) oraz chęć bogacenia się (41%) – obydwa te powody odnoszą się do przyszłości.
  • Karty kryptowalutowe i nagrody związane z kryptowalutami są atrakcyjne. Spośród obecnych posiadaczy kryptowalut, 81% wyraziło zainteresowanie kartami kryptowalutowymi, które pozwalałyby wymieniać i wydawać kryptowaluty u sprzedawców detalicznych w taki sam sposób, w jaki korzysta się z kart debetowych i kredytowych. 84% z nich zainteresowanych jest rozwiązaniami, które pozwalałyby otrzymywać kryptowaluty jako nagrody za wydawane pieniądze.
  • Konsumenci gotowi są przenieść się do innego banku w poszukiwaniu produktów kryptowalutowych.

18% ogółu ankietowanych stwierdziło, że byłoby prawdopodobne lub bardzo prawdopodobne, że zmieniliby bank na taki, który w najbliższych 12 miesiącach zaoferowałby im produkty kryptowalutowe. Widoczne jest to w szczególności na rynkach wschodzących, gdzie taką postawę zadeklarowało 24% ankietowanych. Wśród konsumentów, którzy już posiadają kryptowaluty, dokonanie takiej zmiany deklarowało 40% ankietowanych.