– Visa ogłosiła europejski debiut Visa Direct – platformy płatności w czasie rzeczywistym, dzięki której firmy będą mogły wykorzystać globalny zasięg i skalę systemu Visa do gruntownej zmiany sposobu płacenia konsumentom i kontrahentom, zarówno w kraju jak i za granicą. Visa współpracuje z dostawcami usług płatniczych, instytucjami finansowymi oraz partnerami strategicznymi by umożliwić im wdrożenie usług opartych o platformę Visa Direct.

Czytaj także: Visa rozbudowuje globalną sieć przetwarzania danych transakcji

Visa Direct umożliwia dokonywanie płatności pomiędzy konsumentami (person-to-person, P2P), pomiędzy firmą i konsumentem (business-to-consumer, B2C) oraz pomiędzy firmami (business-to-business, B2B). Dzięki platformie Visa Direct pieniądze przekazywane są na należący do odbiorcy rachunek Visa w sposób szybki, wygodny i bezpieczny. Użytkownik ma natychmiastowy dostęp do tych środków oraz możliwość dokonywania zakupów w 44 milionach punktów handlowo-usługowych na całym świecie.

Płatności w czasie rzeczywistym

Celem partnerstwa Visa z Worldpay – światowym liderem technologii przetwarzania danych płatniczych i rozwiązań dla detalistów – jest szybkie upowszechnienie dostępu do Visa Direct wśród detalistów w Europie, a następnie również w innych regionach świata. Po wprowadzeniu przez banki zmian wymaganych w ich systemach, detaliści obsługiwani przez Worldpay będą mogli – wykorzystując Visa Direct – przekazywać konsumentom płatności w czasie rzeczywistym, zwiększając tym samym poziom ich zadowolenia.

Czytaj także: Adrian Kurowski, Visa: innowacje w płatnościach wspieramy już od 50 lat

„Visa od dziesiątków lat stoi na czele zmian w metodach płacenia w sklepach tradycyjnych i internetowych. Obecnie mamy możliwość dogłębnej zmiany sposobu, w jaki konsumenci i firmy płacą sobie nawzajem, w sposób szybki, wygodny i bezpieczny” – powiedział Mike Lemberger, Senior Vice President of Product Solutions, Visa w Europie. „Visa Direct to sprawdzona platforma, umożliwiająca firmom technologicznym czy instytucjom finansowym zaspokojenie popytu na płatności w czasie rzeczywistym, w oparciu o szeroki zasięg, efektywność kosztową i szybkość globalnej sieci Visa” – dodał Mike Lemberger.

Dave Glaser, Chief Product Officer, Global eComm, Worldpay, powiedział: „Ostatnie lata to czas gwałtownych zmian na rynku płatności, gdzie zarówno detaliści, jak i konsumenci chcą już dokonywać płatności na własnych warunkach – niezależnie od tego, czy dotyczy to przelewów natychmiastowych czy innej metody. Wdrażając Visa Direct jako jedni z pierwszych w Europie i poza nią, jesteśmy dumni ze współpracy z Visa nad tą bezkonkurencyjną usługą i wierzymy, że jest ona ważnym krokiem w spełnieniu tych oczekiwań i zapewnieniu zarówno agentom rozliczeniowym, jak i detalistom narzędzi, jakich potrzebują”.

Visa Direct przekształci europejski rynek płatności

Jak się oczekuje, Visa Direct przekształci europejski rynek płatności, wprowadzając wiele możliwości płacenia w czasie rzeczywistym, w oparciu o bezpieczeństwo i globalną skalę sieci płatniczej Visa, takich jak:

  • Płatności „business-to-consumer (B2C)”: firmy będą mogły przekazywać bezpośrednio na rachunek Visa niemal dowolny rodzaj płatności – np. wygraną w grze, wypłatę z tytułu polisy ubezpieczeniowej czy płatności z tytułu rozliczeń stanu kasy detalisty na koniec dnia.
  • Płatności „business-to-business (B2B)”: firmy będą mogły przekazywać płatności w czasie rzeczywistym na rzecz zleceniobiorców, dostawców i innych podmiotów.
  • Płatności „person-to-person (P2P)”: konsumenci będą mogli przekazywać sobie pieniądze w sposób szybki, wygodny i bezpieczny – często z użyciem urządzeń połączonych z internetem, np. przy podziale rachunku w restauracji czy zbiórce pieniędzy na wspólny prezent.
  • W Stanach Zjednoczonych usługi płatnicze w oparciu o platformę Visa Direct świadczone są już przez takich partnerów Visa jak PayPal, Braintree, Square Cash czy Stripe.

Czytaj także: BTC to bańka spekulacyjna

Visa Direct to jedno z wielu rozwiązań, których interfejs programistyczny aplikacji (API) jest dostępny na otwartej platformie Visa Developer, utworzonej w celu rozwoju innowacji w płatnościach i handlu. Platforma Visa Developer ma pomagać instytucjom finansowym, detalistom i firmom technologicznym w zaspokajaniu popytu ze strony konsumentów i detalistów, którzy w coraz większym stopniu wykorzystują urządzenia połączone z internetem przy zakupach, dokonywaniu płatności i ich otrzymywaniu.

O Visa Direct

Platforma Visa Direct – działająca na 200 rynkach na całym świecie – pozwala uzyskać dostęp do ponad miliarda rachunków kart Visa. Za pośrednictwem rozbudowanej biblioteki API Visa, instytucje finansowe i partnerzy z sektora nowych technologii mogą szybko stworzyć rozwiązania płatności w czasie rzeczywistym, korzystając z szerokiej gamy usług dostępnych na platformie Visa Developer.

Visa w Europie ustanowiła wymóg, aby od października 2018 r. wydawcy kart umożliwili dokonywanie płatności w czasie rzeczywistym. Przy płatnościach w czasie rzeczywistym wydawcy powinni przesłać środki pieniężne użytkownikowi karty nie później niż w ciągu 30 minut od momentu akceptacji transakcji.

/Visa