– Dzięki zobowiązaniu do osiągnięcia zeroemisyjności netto i wzmożonych wysiłków w ramach całej sieci, mających wspierać inicjatywy na rzecz zrównoważonej gospodarki, będziemy mogli niebawem osiągnąć nasz cel, jakim jest stworzenie lepszej przyszłości dla naszej planety – powiedział Al Kelly CEO, Visa.

Zeroemisyjność 10 lat przed datą z Porozumienia Paryskiego

Visa dołączyła do The Climate Pledge, inicjatywy powołanej do życia wspólnie przez Amazon i Global Optimism. Visa stała się także nowym członkiem Climate Business Network, inicjatywy WWF.

Zobowiązanie Visa do osiągnięcia zerowej emisyjności obejmować będzie współpracę z dostawcami nad znaczącym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych będących pochodną wytwarzania dóbr i usług kupowanych przez Visa.

Poprzez uczestnictwo w inicjatywie Science Based Target, Visa podjęła się wyznaczenia celów klimatycznych w oparciu o wiedzę naukową, mających utrzymać wzrost temperatury na świecie w granicach 1,5 stopnia Celsjusza. Te działania wpisują się w dotychczasowe działania Visy na rzecz zrównoważonego wpływu na środowisko, w tym całkowitym przejściem na energię odnawialną w 2020 r.

 – Inwestujemy w nowatorskie inicjatywy środowiskowe, a także współpracujemy w obszarze klimatu z liderami biznesu i społeczeństwa obywatelskiego” – powiedziała Douglas Sabo, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Visa.

Wspieranie zrównoważonego handlu

Visa wspiera zrównoważony handel i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie swoich produktów, usług, sieci, danych, marki oraz specjalistycznej wiedzy w dziedzinie płatności. Visa ogłosiła swoją współpracę z Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL). Rezultaty współpracy spodziewane są w lecie 2021 roku.

Współpraca Visa z CISL stanowi uzupełnienie innych działań firmy zmierzających do urzeczywistnienia wizji niskoemisyjnej przyszłości, w tym wprowadzenia zrównoważonych kat płatniczych i rachunków.

Nowe cele i działania Visa wspierające zrównoważony handel oparte są na szeroko uznanych osiągnięciach Visa w obszarze działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, o czym świadczy obecność Visa w indeksach i rankingach takich jak Dow Jones Sustainability North American Index, America’s Most Responsible Companies, 100 Best Corporate Citizens i 100 Most Just Companies.

Wśród innych firm obiecujących neutralność klimatyczną do 2040 roku znajduje się również PayPal.