Łącznie w 2022 r. system Express Elixir rozliczył 227,56 mln transakcji na kwotę 147,31 mld zł. W 2021 r. liczba rozliczonych przelewów natychmiastowych wyniosła 123,3 mln, a ich wartość 98,7 mld zł, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost odpowiednio o 85 proc. i 49 proc.

Popularność przelewów ekspresowych wciąż rośnie

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK) w grudniu 2022 r. rozliczono 24,36 mln transakcji o wartości 14,94 mld zł.

W tym samym okresie 2021 r. w systemie Express Elixir zrealizowano 14,23 mln transakcji, których łączna wartość wyniosła 10,49 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do grudnia 2021 r. zwiększyła się o 71 proc., a wartość wzrosła o 42 proc. Największą dzienną liczbę transakcji w tym miesiącu odnotowano 9 grudnia – przetworzono wówczas 1,18 mln przelewów natychmiastowych o wartości 933,4 mln zł.

Statystyki systemów Elixir i Euro Elixir

A co z innymi systemami? W grudniu 2022 r. w systemie Elixir rozliczono 192,15 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 723,44 mld zł. W tym samym okresie 2021 r. KIR przetworzył 194,05 mln komunikatów, których wartość wyniosła 688,55 mld zł.

W ujęciu rocznym liczba transakcji spadła o 1 proc., natomiast wartość wzrosła o 5 proc. Najwyższą w  tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów przetworzono 12 grudnia – 15,65 mln transakcji o wartości 36,45 mld zł.

Łącznie w 2022 r. system Elixir przetworzył 2,18 mld transakcji na kwotę 7,86 bln złotych. Dla porównania, w 2021 r. przetworzono 2,12 mld transakcji, których wartość wyniosła 6,8 bln zł. Tym samym r/r liczba transakcji zwiększyła się o 3 proc., a wartość wzrosła o 16 proc.

W systemie Euro Elixir w grudniu rozliczono 4,3 mln transakcji o wartości 33,03 mld euro. W grudniu 2021 r. zrealizowano 4,04 mln komunikatów, których wartość wyniosła 29,26 mld euro. Rok do roku liczba transakcji zwiększyła się o 6,5 proc., a wartość o 13 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych przez Euro Elixir komunikatów był 5 grudnia – system przetworzył wówczas 228,22 tys. transakcji o łącznej wartości 1,43 mld euro.

Łącznie w 2022 r. system Euro Elixir przetworzył 47,98 mln transakcji na kwotę 346,34 mld euro. Dla porównania, w 2021 r. rozliczono 40,27 mln transakcji, których wartość wyniosła 236,98 mld euro. W ujęciu rocznym liczba transakcji zwiększyła się o 19 proc., a wartość obrotów o 46 proc.