Aby zbadać bieżące trendy rynkowe i potrzeby klientów po kilku miesiącach od wybuchu pandemii koronawirusa, Credit Agricole zlecił agencji badawczej Interactive Research Center (IRCenter) badanie rynku. Wyniki wskazały, że obecnie aż 70 proc. badanych Polaków gospodaruje swoim budżetem uważniej niż przed pandemią koronawirusa. Trend bardziej rozsądnego wydawania i unikania nadmiernej konsumpcji jest zauważalny we wszystkich badanych grupach, niezależnie od płci, wieku, wykształcenia i wielkości zamieszkiwanej miejscowości.

Oszczędzamy więcej i klikamy chętniej

Równocześnie 47 proc. badanych Polaków oszczędza zdecydowanie więcej lub trochę więcej niż przed pandemią, a 37 proc. odkłada takie same kwoty jak wcześniej. Również ten trend jest widoczny we wszystkich grupach respondentów, przy czym największy wzrost zainteresowania oszczędzaniem widać wśród osób w wieku 18-24 lata (61 proc).

Wzrosła także popularność rozwiązań online: 68 proc. badanych Polaków częściej kupuje i załatwia sprawy bankowe lub urzędowe przez Internet. Co ważne, nie ma istotnych różnic między poszczególnymi grupami wiekowymi.

Credit Agricole sprawdził także, czy klienci oczekują pomocy w zarządzaniu budżetem i analizowaniu wydatków. Tego typu wsparcie i doradzanie w oparciu o zrozumienie potrzeb określiło jako przydatne 54 proc. badanych Polaków, a najczęściej taką opinię wyrażały osoby w wieku 18-24 lata (66 proc.).

– Wzrost popularności kanałów zdalnych w kontakcie z bankiem, czy innymi instytucjami nie jest zaskoczeniem. Klienci dbają o swoje bezpieczeństwo i jeśli jest taka możliwość, to wolą np. otworzyć konto czy zaciągnąć kredyt przez Internet, bez kontaktowania się z kimkolwiek. Dlatego wychodzimy im naprzeciw z nowoczesnymi rozwiązaniami – komentuje Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami, Daily Banking oraz Produktami Oszczędnościowymi w Credit Agricole.