Obecnie większość niezbędnych informacji dotyczących pojazdu i właściciela pobieranych jest bezpośrednio z centralnej bazy danych, co dodatkowo ogranicza możliwość popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych do sytemu.

Integracja z bazą danych

Integracja z centralnym rejestrem CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) w znaczący sposób upraszcza i przyspiesza proces zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego. Dostęp do bazy CEPiK jest obecnie wykorzystywany w  Warcie, która jako pierwsza na rynku udostępniła to rozwiązanie swoim agentom. Działa ono także w procesie sprzedaży on-line.

– Obecnie, dzięki integracji z CEPiK, wystarczy wprowadzenie do naszego systemu numeru PESEL właściciela pojazdu oraz numeru rejestracyjnego, a formularz wypełni się automatycznie. Takie rozwiązanie istotnie skraca cały proces zarówno z punktu widzenia klienta, jak również agenta – ich zadaniem jest obecnie jedynie sprawdzenie czy wszystkie informacje zgadzają się ze stanem faktycznym – mówi Jarosław Niemirowski, wiceprezes Warty odpowiedzialny za majątkowe ubezpieczenia dla klienta indywidualnego

– Automatyczne pobieranie danych z CEPiK do naszego systemu sprzedażowego, zminimalizuje liczbę pomyłek, jakie zdarzały się przy ręcznym wpisywaniu danych do systemu- dodaje Jarosław Niemirowski.

Warta stara się upraszczać swoje procedury – automatyzuje usługi za pomocą chatbotów, a oprócz integracji z CEPiK oferuje również możliwość zgłoszenia szkody za pomocą messengera.