Partner serwisu Visa dla biznesu

Ważna poprawka w ustawie o RODO dla sektora płatności

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
#Płatności
Opublikowano: 14 lutego 2019, 15:54 Aktualizacja: 20 lutego 2020, 14:57

Komisje sejmowe wprowadziły zmiany w ustawie o RODO. Wykreślono punkt mówiący o tym, że dane użytkowników będą mogły być przetwarzane wyłącznie po ich uprzedniej zgodzie. Dzięki temu zasady RODO mają nie kłócić się z celami PSD2.

Prosta Spółka Akcyjna - parlament rozpoczął pracę nad ustawą

Przypomnijmy, że już od września 2019 roku zaczną obowiązywać regulacyjne standardy techniczne (RTS) dyrektywy PSD2. Podmioty trzecie (ang. Third Party Providers) otrzymają dostęp do bankowych baz danych i będą mogły wykonywać dwie nowe usługi – PIS i AIS. Chodzi o inicjowanie płatności w imieniu klienta i pozyskiwanie informacji o jego stanie konta.

Sprzeczności w PSD2 i RODO

PSD2 zmieni rzeczywistość na polskim rynku płatniczym. W rolę TPP będą się mogły wcielać nie tylko fintechy, ale także inne banki. W efekcie sektor stanie się bardziej otwarty, a bankowe bazy danych staną się łatwiej dostępne. Obecnie trwają prace nad odpowiednimi interfejsami (API), które pozwolą na efektywną komunikację na linii bank-TPP. Natomiast projekt uniwersalnego Polish API tworzy Związek Banków Polskich.

Niektóre wytyczne dyrektywy PSD2 (wprowadzone w Polsce przez nowelizację ustawy o usługach płatniczych) mogły się jednak kłócić z ochroną danych osobowych narzucaną przez RODO. Przykładem takiej sprzeczności był właśnie art. 10 ust. 2 UUP. Przepis stanowił, że „dostawcy przetwarzają dane osobowe użytkowników niezbędne do świadczenia usług płatniczych wyłącznie za zgodą użytkownika”. W uzasadnieniu poprawki czytamy, że istniały uzasadnione obawy podnoszone przez partnerów społecznych, że przepis może powodować znaczące trudności interpretacyjne, niemożliwe do jednoznacznego unormowania w treści przepisu. Naruszenie takiego przepisu mogło wiązać się z nałożeniem wysokich kar dla przedsiębiorców uwzględnionych w przepisach RODO.

Przy okazji warto przypomnieć także o innej ważnej poprawce dla fintechów – także w ustawie o RODO. Na wczorajszym wspólnym posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji Sprawiedliwości zrezygnowano z zamkniętego katalogu badania zdolności kredytowej. Oznacza to, że banki i inne instytucje uprawnione do udzielania pożyczek będą mogły korzystać ze znacznie większej liczby danych na temat klientów. Powinno to usprawnić proces udzielania kredytu. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

wazna-poprawka-w-ustawie-o-psd2-dla-sektora-platnosci