Sierpniowa zmiana interpretacji indywidualnej przez Szefa KAS wpłynie na sposób rozliczania klientów XTB inwestujących na giełdach zagranicznych. Do tej pory, stosując wcześniejsze wytyczne, inwestorzy otrzymywali od XTB dane dotyczące dochodów z giełd zagranicznych w specjalnym “Raporcie Podatkowym” wraz z instrukcją, jak należy je przenieść do formularza PIT-38.

Dobre wiadomości dla klientów XTB

Od roku podatkowego 2023, proces rozliczania dochodów z inwestycji w akcje i ETF-y notowane na giełdach zagranicznych będzie prostszy dla klientów XTB.

Zmiana wprowadzona przez Szefa KAS spowoduje, że inwestorzy otrzymają PIT-8C obejmujący dochody ze wszystkich zamkniętych inwestycji dokonywanych w XTB (transakcji na CFD i sprzedaży papierów wartościowych notowanych na GPW oraz na giełdach zagranicznych). Dochody te automatycznie zaimportują się do PIT-38 w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl w usłudze Twój e-PIT.

Mimo wprowadzonej zmiany, XTB nadal będzie przygotowywać dla swoich klientów “Raport Podatkowy”. W tym dokumencie będą znajdować się wyłącznie dane o podatkach od dywidend z zagranicznych spółek, gotowe do przeniesienia do PIT-38.