Dzięki temu rachunek pieniężny w WealthSeed staje się kontem inwestycyjno-oszczędnościowym, które pomoże efektywnie budować i pomnażać kapitał poprzez atrakcyjne rynkowo oprocentowanie niezainwestowanych środków i jednocześnie łatwy dostęp do produktów inwestycyjnych – czytamy w komunikacie.

Oprocentowanie na rachunkach inwestycyjnych od WealthSeed

W ramach promocji obowiązującej do końca lutego, nowi klienci platformy otrzymują podwyższone oprocentowanie w wysokości 10% w skali rocznej przez pierwsze 3 miesiące na kwocie do 3000 PLN. Po przekroczeniu kwoty 3000 PLN oraz po upływie 3 miesięcy środki pozostają oprocentowane bez limitów według zmiennej stopy procentowej opartej o dzienne oprocentowanie środków na rynku międzybankowym.

Aktualna stawka standardowej stopy procentowej w WealthSeed wynosi 4% w skali roku (stawka ta odnosi się do stopy rocznej procentowej, jaką Klienci otrzymali za styczeń 2023). Odsetki są naliczane codziennie i kapitalizowane na rachunku klienta w pierwszym dniu każdego miesiąca.

Konto w WealthSeed można w kilka minut otworzyć w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej. Otworzenie i prowadzenie konta pieniężnego nie są obarczone dodatkową opłatą. WealthSeed przechowuje środki pieniężne u partnera bankowego z gwarancją Skarbu Państwa – czytamy w komunikacie.