W badaniu zleconym w 2023 roku przez LexisNexis Risk Solutions firma Forrester Consulting przeprowadziła ogólnoświatową ankietę internetową wśród 1181 decydentów wyższego szczebla w instytucjach finansowych. Celem badania była ocena kosztów, bieżącego stanu i wyzwań związanych z działaniami w obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej. Wśród uczestników badania znalazło się 482 decydentów wyższego szczebla z 9 krajów regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

BANNER-LEXIS-NEXIS

Pełny raport można pobrać tutaj.

Nowe możliwości, nowe zagrożenia

Chociaż transformacja cyfrowa i nowe technologie zapewniły instytucjom ogromne możliwości rozwoju, naraziły je również na nowe rodzaje ryzyka związane z faktem, że grupy przestępcze mogą dokonywać nadużyć w oparciu o usługi cyfrowe i nowe technologie. W materiale możemy przeczytać, że całkowity koszt przeciwdziałania przestępczości finansowej (FCC) w Polsce wynosi 10,1 mld USD rocznie.

Lexis Nexis 1

Wśród dziewięciu badanych rynków z regionu EMEA Polska zajmuje czwarte miejsce pod względem najwyższego całkowitego kosztu przeciwdziałania przestępczości finansowej, za Niemcami, Francją i Holandią.

W raporcie czytamy, że największym czynnikiem powodującym  rosnące wydatki na przeciwdziałanie przestępczości finansowej w Polsce są koszty pracy (40%). Na kolejnych miejscach znajdują się koszty technologii (32%), koszty infrastruktury (15%) i koszty związane z outsourcingiem (13%).

Jak respondenci z Polski zapatrują się na przyszłość? Zarówno pranie pieniędzy oparte na handlu (TBML), jak korupcja i łapownictwo w łańcuchach dostaw wywołują rosnące obawy, co potwierdziło odpowiednio 52% i 54% badanych. Wskazuje to na fakt, iż obecnie uwaga przestępców kierowana jest na handel międzynarodowy. Siedem głównych, rosnących problemów w ostatnich 12 miesiącach zdaniem ankietowanych z Polski to:

  • Korupcja i łapownictwo w łańcuchach dostaw
  • Pranie pieniędzy oparte na handlu (TBML)
  • Przestępczość finansowa związana z płatnościami cyfrowymi
  • Dochody z nielegalnego handlu
  • Zakłócenia w łańcuchach dostaw
  • Korzystanie z profesjonalnych specjalistów/doradców zewnętrznych w celu uprawomocnienia nielegalnych działań
  • Nadużycie struktur korporacyjnych w celu prania zysków z działalności przestępczej

Lexis Nexis 2

Raport wskazuje również pięć głównych wyzwań dla profesjonalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przestępczości finansowej. To takie aspekty jak profilowanie ryzyka klienta, wykrywanie podmiotów objętych sankcjami lub osób na listach PEP, skuteczne rozwiązywanie alertów, przetwarzanie alfabetów innych niż łaciński, czy raportowanie regulacyjne.